Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld ten behoeve van de weging voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Dit meldt het CBS.

Het betreft gegevens over leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het bekostigd voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, woongemeente, regio van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), stedelijkheid en het geslacht van de leerlingen. De tabellen bevatten voorlopige cijfers over leerlingen in schooljaar 2018/'19.
 
De cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl met referentienummer 190684.
 
Door: Nationale Onderwijsgids