Normal_rss_entry-199716

Het Calvijn College in Amsterdam heeft bij de afname van examens veel fouten gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

De vmbo-school heeft zich bij de planning en afname van schoolexamens niet aan de regels gehouden van het eigen examenreglement en ook de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit werden niet allemaal gevolgd.

De inspectie deed het onderzoek omdat eerder dit jaar een groot deel van de 77 examenkandidaten in totaal 180 toetsen moesten inhalen omdat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat door schoolleiding en bestuur aan docenten onvoldoende gevraagd wordt verantwoording af te leggen voor het opstellen en uitvoeren van het examenreglement. De school moet dit volgens de inspectie beter gaan aanpakken. Docenten moeten zich beter verantwoorden over het opstellen en uitvoeren van het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA), zoals de schoolexamens formeel heten.

Door: ANP