Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

De Onderwijsinspectie beoordeelt VMBO Maastricht als ‘zeer zwakke school’. Dat blijkt uit een samenvattend rapport voor ouders dat in handen is van Trouw. Er is maar een handjevol scholen in Nederland die het predicaat ‘zeer zwakke school’ heeft. Dit meldt Trouw.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de meeste lessen als goed: de leerstof wordt duidelijk uitgelegd en leerlingen krijgen gelegenheid tot leren. De begeleiding van leerlingen is volgens de inspectie echter onder de maat. De school moet zorgen voor minder verzuim en minder lesuitval. Daarnaast moet VMBO Maastricht de gevoelens van veiligheid van de leerlingen verhogen. Het bestuur krijgt een jaar de tijd om hiervoor een plan van aanpak te maken. 
 
Het Inspectieonderzoek wordt half december gepubliceerd, maar ouders van de leerlingen van VMBO Maastricht kregen deze week al een samenvatting. Ook tien andere scholen die onder de scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vallen, zijn beoordeeld.
 

Een zeer zwakke school

Op dit moment zijn er binnen het voortgezet onderwijs tien afdelingen die de inspectie als ‘zeer zwak’ heeft bestempeld. VMBO Maastricht is in die lijst nog niet meegenomen. Een zeer zwakke afdeling of school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces of het schoolklimaat onvoldoende kwaliteit laat zien. De lijst van zeer zwakke scholen wordt elke maand geactualiseerd.
 
Scholen moeten zo snel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs weer op een aanvaardbaar niveau brengen. Na maximaal een jaar voert de inspectie herstelonderzoek uit naar de kwaliteitsverbetering. De afdeling wordt weer van de lijst verwijderd als de inspectie heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids