Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Ruim vierhonderd leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo van het Bogerman in Sneek moeten één of meerdere schoolexamens opnieuw doen. Met de toetsen bleek te zijn gefraudeerd, doordat ze een uur van tevoren al konden worden ingezien. Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

Leerlingen kwamen er achter dat verschillende toetsen voor dyslectische leerlingen al een uur voor aanvang van het examen online stonden op een schijf waar alle leerlingen toegang tot hadden. Nadat klokkenluiders deze fout aan de school hadden gemeld is dit hersteld, maar toen was het kwaad al geschied. Hoeveel leerlingen de toetsen van tevoren hebben ingezien, is niet na te gaan. Wel is duidelijk dat de omvang groot was: een foto van de toetsen circuleerde via Whatsapp. 
 
In de toetsweek waren er 91 verschillende soorten toetsen. Daarvan moeten ruim vierhonderd leerlingen er nu dertien opnieuw maken. Omdat de schoolexamens vallen onder het eindexamenbesluit en het programma van toetsing en afsluiting is de Onderwijsinspectie hierover ingelicht.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids