Normal_school_les_klas_boeken

Rotterdamse leerlingen van havo 3 en vwo 4 kunnen dit jaar kiezen voor het zogenaamde teachnasium. Naast hun reguliere onderwijsprogramma krijgen zij colleges en een stage aangeboden vanuit de lerarenopleiding. De pilot wil scholieren zo vroeg mogelijk interesseren en motiveren voor het lerarenvak, zodat meer leerlingen kiezen voor een baan als leraar. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Via het teachnasium krijgen specifieke leerlingen uit havo 3 en vwo 4 van de evangelische De Passie en het gereformeerde GSR in de laatste jaren van het voorgezet onderwijs naast hun reguliere onderwijsprogramma een soort lightversie aangeboden van datgene wat hen op een lerarenopleiding te wachten staat. Dat kunnen bijvoorbeeld colleges zijn op het gebied van pedagogiek, onderwijskunde en didactiek. Ook een stage behoort tot de mogelijkheden, zowel op de eigen middelbare school als op een van de basisscholen die meedoen aan de pilot. Dit alles gebeurt in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede.
 
Het teachnasium wil de leerlingen bereiken die niet uit zichzelf zouden kiezen voor een lerarenopleiding. De pilot wil scholieren zo vroeg mogelijk interesseren en motiveren voor het lerarenvak, zodat meer leerlingen kiezen voor een baan als leraar. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids