Logo_vnl18-0005-campagne-split-the-risk-20180910-1200x628

Tieners lopen een grotere kans op ongelukken en ongevallen dan volwassenen. Ze nemen meer risico en zijn zich minder bewust van eventuele gevolgen. Afleiding in het verkeer speelt een belangrijke rol bij fietsongelukken onder deze groep. Ze luisteren naar muziek, kletsen veel en kijken vaak op hun telefoon. Waarom vertonen tieners dit risicogedrag en hoe kun je ze hier bewust van maken? 

Kinderen leren over zichzelf en hun omgeving door risico’s te nemen. Door middel van ‘trial and error’ ontdekken zij waar hun grenzen liggen, vergroten zij hun sociale vaardigheden en bouwen ze zelfvertrouwen op. Dat is dus belangrijk in hun ontwikkeling. Maar tieners maken andere afwegingen dan volwassenen, mede doordat hun hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Zij overzien de risico’s van hun eigen gedrag vaak niet, terwijl ze die wel herkennen bij een ander.  

Maak leerlingen bewust van de risico’s

Veel ongelukken kunnen voorkomen worden als er een fractie van een seconde wordt stilgestaan bij de risico’s. Om leerlingen van verschillende leeftijden bewust te maken van risicogedrag en de gevolgen hiervan, is speciaal voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs het Split the Risk lespakket ontwikkeld.

Aan de hand van leuke experimenten en een aantal filmpjes krijgen leerlingen door Split the Risk inzicht in:
• Risicovol gedrag (onder andere in het verkeer) en de mogelijke ongelukken en gevolgen
• De relatie tussen persoonskenmerken en risicovol gedrag
• De werking van hun zintuigen, reactie- en inschattingsvermogen
• Mogelijkheden en manieren om risico’s in te schatten en daarmee te verkleinen

De provincie Noord-Holland stelt het Split the Risk lespakket in het schooljaar 2018 – 2019 gratis beschikbaar aan scholen in deze provincie*, voor overige scholen kost het lespakket €125 per locatie.

Wil jij jouw leerlingen ook extra bagage meegeven? Bestel het lespakket dan en ga er dit schooljaar nog mee aan de slag!

* Kijk voor de voorwaarden op de website

(Dit artikel wordt aangeboden door VeiligheidNL)