Normal_examen__stoelen__tafels__eindexamen

De VO-raad publiceert vandaag zijn ‘Pleidooi voor herijking van de examinering in het vo’ waarin de raad oproept om de centrale eindexamens op de schop te nemen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) begrijpt de roep om meer flexibiliteit. Vernieuwing is echter niet alleen een taak van het CvTE, ook scholen zijn aan zet, zegt het college in een reactie. Dit meldt het CvTE.

Pieter Hendrikse van het CvTE: "De roep om vernieuwing en meer flexibiliteit horen wij zeker. Het CvTE is volop bezig om nieuwe ontwikkelingen te beproeven: onder meer de centrale examens in de nieuwe profielvakken zijn daarvan een voorbeeld. Hiermee krijgt het nieuwe vmbo nú echt vorm in de schoolpraktijk. De grootste onderwijsinnovatie in het VO sinds 50 jaar krijgt immers z’n beslag. 

Maar ook scholen zelf zijn aan zet. Scholen, die zelf verantwoordelijk zijn voor het schoolexamen, hebben daarin de mogelijkheid eigen accenten te leggen. Investeren in de schoolexamens maakt het voor scholen mogelijk zich te profileren en zo hun kwaliteiten te etaleren."

Er werken altijd zo’n 1.400 docenten mee aan de centrale examens om ervoor te zorgen dat de centrale examens nauw aansluiten bij het gegeven onderwijs. Door ook in verschillende bijeenkomsten in gesprek te gaan met andere docenten uit het veld krijgen docenten meer en meer zicht op de complexiteit van centrale examens maken en leren ze daar ook van. Het CvTE verwacht dat dat ook zijn invloed gaat hebben op de kwaliteit van de schoolexamens.

Advies Onderwijsraad

Pieter Hendrikse: "De regering heeft de Onderwijsraad om een advies gevraagd over de wijze waarop toetsen en examens worden vormgegeven en ingezet. Dat wordt verwacht rond de zomer van 2018. Het pleidooi van de VO-raad sluit aan op de discussie die gaande is en is daarvoor een waardevolle bijdrage."

Meer informatie over het standpunt van het CvTE via www.cvte.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids