Normal_chinees_taal

Deze weken doen 170 vwo-leerlingen in ons land eindexamen Chinees. De taal is dit schooljaar voor het eerst officieel een eindexamenvak. Vijftien scholen, verspreid over het land, bieden hun leerlingen de gelegenheid om er dit jaar eindexamen in te doen. Dit meldt Nuffic

Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, zorgt als beheerder van het scholennetwerk Chinese Taal & Cultuur voor de kwaliteitsborging van de eindexamens Chinees. Nuffic verwacht dat het aantal scholen en leerlingen de komende jaren sterk zal toenemen.

Voor het eerst eindexamens

 
Het is al langer mogelijk om Chinees als vak te volgen in het vwo. Momenteel is dat mogelijk op zeventig scholen in Nederland. Eindexamen doen in het vak was tot dit jaar echter alleen mogelijk op een klein aantal scholen dat meedeed aan een pilot. Dit schooljaar is Chinees dus officieel voor het eerst voor alle scholen mogelijk als eindexamenvak. Ook kan dit jaar voor het eerst ook Chinees als staatsexamen worden afgesloten. Daar zijn twaalf kandidaten voor.
 

Pilot

 
In 2010 startte het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO een pilot met negen scholen. In het eerste jaar deden daar twintig kandidaten eindexamen Chinees. Dit aantal groeide de afgelopen jaren behoorlijk, met 68 kandidaten in 2014, 97 in 2016 en 138 vorig jaar.
 

Groeiende interesse in Chinees

 
Nuffic verwacht dan ook de komende jaren een sterke groei in het aantal leerlingen en scholen die Chinees zullen doen als eindexamenvak. “Leerlingen die internationaal georiënteerd zijn kiezen steeds vaker voor Chinees als moderne vreemde taal”, vertelt Jessica Paardekooper, coördinator namens Nuffic van het scholennetwerk Chinese Taal & Cultuur, en parttime docent Chinees aan een Rotterdamse middelbare school. “Chinees wordt immers steeds belangrijker. We hebben bijvoorbeeld steeds meer contact met China in handel. Zo heeft het kabinet op 8 april weer een handelsmissie gepland staan.”
 

Toetsweken

 
Chinees heeft geen centraal eindexamen. De eindexamens Chinees vinden plaats in de schoolexamen-toetsweek die scholen in de komende periode zelf organiseren. Elke school bepaalt zelf welke toetsen worden gebruikt. Nuffic werkt samen met docenten om de kwaliteit van het vak en het examen Chinees te waarborgen. In het eerste eindexamenjaar worden meerdere vaardigheden getoetst: lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheid. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids