Normal_budget_geld_bezuinigingen

Gisteren nam, tijdens de Week van het Geld, alweer de 125e klas in de gemeente Groningen deel aan MoneyWays. Dit is het grootste armoede- en schuldenpreventieprogramma voor jongeren in Nederland. Meer dan 2500 jongeren namen al deel aan dit speciale programma in Groningen en zijn het gesprek aangegaan over geldzaken, financiële risico’s en je eigen verantwoordelijkheid hierin. Dit meldt de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen maakt het mogelijk dat jongeren op het voortgezet onderwijs met MoneyWays hun financiële vaardigheden versterken. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het is belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld. Dat is één van de manieren om later financiële problemen te voorkomen. Jonge rolmodellen voor de klas slagen er in thema’s als schulden, armoede, groepsdruk en het nemen van verantwoordelijkheid bespreekbaar te maken en het taboe hierover te doorbreken. Daarom doet de stad mee aan het programma van MoneyWays.”
 
MoneyWays is ontwikkeld door Diversion en het Nationaal Instituut voor Budgetontwikkeling (Nibud). Op een taboedoorbrekende manier worden jongeren zich met MoneyWays bewust van het belang van financiële kennis en krijgen zij inzicht in processen als de opeenstapeling van schulden, risico’s van kopen op afbetaling en groepsdruk.
 
Peer educators, jonge rolmodellen (18+) uit de gemeente Groningen, geven de MoneyWays-lessen. Zij leren scholieren niet alleen budgetteren. Ook delen zij hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen met de klas. Jongeren durven hierdoor over hun eigen situatie te praten en hun eigen ervaringen te delen met de klas. Door in vorm en inhoud nauw aan te sluiten bij belevingswereld van jongeren, worden de financiële vaardigheden van jongeren versterkt. Zo leren zij bewuste financiële keuzes te maken. Eigen verantwoordelijkheid staat daarbij centraal: samen denken peer educators en leerlingen na over hoe je om kunt gaan met verleidingen en sociale druk vanuit je omgeving en het bewaken van je grenzen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids