Normal_lezen__studeren__boek__huiswerk__student

Jongeren die vaak aan mediamultitasking doen, lijken gevoeliger te zijn voor problemen op het gebied van aandacht en slaap. Dit blijkt uit onderzoek van promovenda Winneke van der Schuur, zo meldt de Universiteit van Amsterdam.

Steeds meer scholieren gebruiken verschillende media tegelijkertijd. Zo kijken ze bijvoorbeeld YouTube-filmpjes tijdens het maken van huiswerk. Leerkrachten en ouders maken zich hierover zorgen. Van der Schuur onderzocht daarom of mediamultitasking daadwerkelijk negatieve gevolgen heeft op de ontwikkeling van jongeren. Zij vond geen verband tussen mediamultitasking en slechtere schoolprestaties en multitasking en meer emotionele problemen. Wel suggereren de resultaten dat mediamultitasking de aandacht en slaap van leerlingen kan verstoren. Zowel aandacht als slaap zijn cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van jongeren. 
 
Van der Schuur adviseert dan ook om meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde programma's die jongeren leren om bewuster om te gaan met media. Ouders en leerklachten kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids