Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

Lezen staat onder druk. Vooral jongeren lezen minder. Dat is zorgelijk, want regelmatig lezen draagt bij aan de lees- en taalvaardigheid. Wie goed kan lezen heeft meer succes op school en betere mogelijkheden in de maatschappij. De grootste zorg ligt bij de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo: 62 procent van de 15-jarigen in vmbo-basis en 35 procent in vmbo-kader is laaggeletterd. Dit meldt Stichting Lezen.

Stichting Lezen heeft daarom onderzoek laten doen naar de stand van zaken van het leesonderwijs in het vmbo. Bijna vierhonderd docenten spreken zich daarin uit over de leesbevordering op hun school. Ze kregen vragen voorgelegd over zowel het leesbevorderingsbeleid op school als over hun inspanningen voor de klas.

Hoewel veel docenten met enthousiasme werken aan leesbevordering, constateren zij enkele hardnekkige drempels. Zo heeft lezen volgens 64 procent van de docenten een ‘suf’ imago onder leerlingen, is het leesniveau vaak te laag (41 procent) en is er te weinig tijd (44 procent) in het lesprogramma om voldoende aan lezen te doen.

De onderzoeksresultaten zijn voor Stichting Lezen aanleiding om met docenten in gesprek te gaan om het tij te keren. Dat gebeurt  morgen op de vmbo-studiemiddag Lezen=Maatwerk, waar onder anderen docent van het jaar Didy Pijpker spreekt. In deelsessies worden concrete mogelijkheden besproken om leesbevordering in het vmbo een impuls te geven.

Meer informatie over de studiemiddag op www.lezen.nl/lezenmaatwerk

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids