Normal_jongeren__telefoon__mobiel__sms__whatsapp__puber__vo__po

Smartphonegebruik op de fiets is een groeiend probleem. Volgens de laatste inzichten vergroot dit de kans op een verkeersongeval met ongeveer 40 procent. Onder jongeren is bij een op de vijf fietsongevallen de smartphone betrokken. Samen met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en New Nexus Mobile gaat het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken aan welke eisen mobiele technologie moet voldoen om de aandacht op een veilige manier bij de verkeerssituatie te houden. Dit meldt Hanzehogeschool.

In Nederland hebben verkeersorganisaties campagnes gelanceerd om meer bewustzijn te creëren over de gevaren van smartphonegebruik op de fiets. Ze willen ons daarbij overhalen dit niet meer te doen. Hoewel geen gebruik van mobiele technologie de meest veilige oplossing is, zou een alles-of-niets interventie voorbijgaan aan de soms zeer sterke wens van fietsers om ook onderweg toegang te hebben tot hun digitale omgeving. Bovendien zijn er mogelijk andere veilige oplossingen.
 
Het gevaar van smartphonegebruik op de fiets is in de basis een aandachtsprobleem. Immers, je kunt je aandacht slecht op één ding tegelijkertijd houden. Binnen het project wat uitgevoerd wordt door het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen, wordt onderzocht wat nodig is om interactie met mobiele technologie tijdens het fietsen veilig in te richten. 
 
Denk hierbij aan slimmere bediening, slimmer filteren van berichten en sensoren uitlezen. Concept ideeën worden door het consortium uitgewerkt in een paar geëvalueerde prototypes, in samenwerking met Hanze-studententeams. Op deze manier gaat het project bijdragen aan de ontwikkeling van veilige applicaties en de verbetering van het fietsklimaat in Nederland.
 
Het project start op 1 januari 2018 en wordt mogelijk gemaakt door de KIEM Creatieve Industrie subsidie van het Nationaal Regiorgaan Praktijkgericht Onderzoek. Met dit project willen de Hanze, het ROF en NNM invulling geven aan  het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids