Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een akkoord bereikt met de VO-raad, de NVS-NVL en de VvSL over Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). In het akkoord staat onder andere dat scholen voortaan het beleid over LOB in het schoolplan moeten opnemen. Dat meldt het LAKS.

Het akkoord is een grote overwinning, want voorheen had nog niet elke school beleid hierover op papier staan. De bedoeling is dat elke school én scholier de voorbereiding op de toekomst serieus gaan nemen. De overstap vanuit het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs verloopt problematisch: veel studenten vallen uit of maken een verkeerde studiekeuze. Dat kan jaren vertragen en demotiveren. Dat kan en moet beter. Het LAKS hoopt dat de LOB-ambitieagenda daar aan gaat bijdragen.

Oud bestuursleden en huidig bestuurslid Thijs van Schie, hebben veel vergaderd en hard onderhandeld met de verschillende partijen. Het is mooi dat er nu een akkoord ligt waar alle partijen uit het veld het mee eens zijn; dat was immers de bedoeling van de motie Duijsenberg die vroeg om landelijke normen voor LOB. Dat die normen er nu zijn geeft ons de mogelijkheid om scholen kritisch aan te spreken als ze er niet aan voldoen. Ook de onderwijsinspectie neemt LOB serieuzer mee in haar toezicht.

In het akkoord staan onder andere de volgende punten: scholen organiseren voldoende LOB-activiteiten, LOB-beleid wordt vastgelegd in het schoolplan, scholen organiseren een samenhangend LOB-programma waarbij ze rekening houden met het keuzeproces van de leerling, binnen de school is deskundigheid hierover in huis of de scholen gaan zich professionaliseren, de school evalueert het LOB-beleid met de MR en neemt daarin leerlingtevredenheid mee.

De scholier blijft uiteraard zelf (mede)verantwoordelijk voor LOB, een school mag dus ook een inspanningsverplichting formuleren. Onderdeel van die inspanning wordt de opdracht je oriëntatie op de toekomst vast te leggen in bijvoorbeeld een loopbaandossier.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids