Normal_gereedschap_techniek_hamer_tang

Voor de versterking van het technisch vmbo maakt het kabinet 100 miljoen euro vrij. Door dit geld vrij te maken reageren ministers Van Engelshoven en Arie Slob van Onderwijs op Kamervragen van Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij stelde onder meer vragen over de aangekondigde sluiting van technische vmbo-opleidingen. Dat meldt VOS/ABB.

De twee ministers hebben gemerkt dat er de afgelopen jaren sprake is van een afname van het aantal vmbo-vestigingen dat technische profielen aanbiedt. Toch is dit aantal in 2016 weer toegenomen, waardoor er momenteel ongeveer net zoveel vestigingen zijn als in 2012.

“Het is het besluit van schoolbesturen om te stoppen of te starten met een profiel techniek. De keuze om te stoppen kan aan veel zaken liggen. Een afname van het aantal leerlingen, waardoor het relatief steeds duurder wordt om een profiel in de lucht te houden, is daarin een belangrijke factor”, stellen Van Engelshoven en Slob.

De ministers onderstrepen dat het vrijmaken van de 100 miljoen euro voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het technisch vmbo aangekondigd is in het regeerakkoord. “Deze investering biedt vmbo-scholen samen met vervolgonderwijs en bedrijfsleven de mogelijkheid om blijvend een adequaat en kwalitatief hoogstaand aanbod van technisch vmbo te realiseren”, zo laten de ministers weten. Daaraan wordt toegevoegd dat de levensvatbaarheid van het technisch beroepsonderwijs in de regio de nadruk krijgt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids