Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

Leerlingen in het vmbo worden beter gemotiveerd door een leerlinggerichte leeromgeving dan door een traditionele docentgerichte leeromgeving. Dit blijkt uit onderzoek van onderwijskundige Karin Smit van de Universiteit Leiden, zo meldt de universiteit.

In het vmbo ligt de motivatie van leerlingen lager dan op andere schoolniveaus. Ook is het schooluitval hoger. Smit wilde daarom onderzoeken hoe de motivatie van vmbo-leerlingen verbeterd kan worden. Zij zag hierbij dat een leerlinggerichte leeromgeving beter was voor de motivatie van de leerlingen. Hierdoor ervaren de scholieren meer vrijheid, voelen ze zich competenter en hebben ze meer verbinding met de docent. Bovendien zijn jongens minder absent. 
 
Daarnaast onderzocht Smit de zelfregulatie van motivatie. Het onderzoek laat zien dat leerlingen verschillende doelen nastreven. De meeste vmbo-leerlingen vinden vooral leerdoelen, sociale doelen en welzijn-doelen belangrijk, maar voor slechts enkele doelen is er een relatie met motivatie voor leren. Smit vond dat als leerlingen schoolwerk belangrijk vinden, zij vaker motivatiestrategieën gebruiken om aan het te werk gaan en aan het werk te blijven. En hoe vaker leerlingen zulke strategieën gebruiken, hoe gemotiveerder ze zijn. Strategiegebruik vormt dus een mediator tussen de waarde die leerlingen aan schoolwerk hechten en motivatie voor leren. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids