Normal_handen_schudden_samenwerking

Twee Limburgse samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijven gericht op zorg en welzijn, en bouw krijgen circa 6,2 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat om het programma VOORdeel en VERVOLG en het CIV Gebouwde Omgeving. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo en een bijdrage van de Provincie Limburg (1,8 miljoen). Dit meldt provincie Limburg.

Via het project VOORdeel & Vervolg willen alle 21 Zuid-Limburgse onderwijsinstellingen voor mbo, vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs samen met de arbeidsmarktregio’s en het bedrijfsleven een aanpak ontwikkelen om het perspectief voor onder andere kwetsbare jongeren te vergroten. “Juist die groep moet nu aan kunnen sluiten bij de groeiende vraag in de arbeidsmarkt. Het project VOORdeel & Vervolg gaat dit met een gerichte aandacht op het onderwijs oppakken. Deze aanpak is een belangrijk onderdeel van de Sociale Agenda Limburg 2025, om in onze provincie een arbeidsmarkt realiseren waarin iedereen kan deelnemen naar vermogen”, aldus Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn.
 
Door het CIV (Centrum Innovatief Vakmanschap) kan de medewerker van de toekomst voor de Limburgse bouwsector opgeleid en bijgeschoold worden. Binnen het CIV werken studenten, docenten en medewerkers van bedrijven samen om de praktijkleeromgeving actueel en optimaal te houden. Het samenwerkingsverband CIV Gebouwde Omgeving bestaat uit Provincie Limburg, de drie Limburgse roc’s Gilde Opleidingen, Arcus College en Leeuwenborgh, Bouwmensen, Bouwend Nederland, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids