Normal_koning__willem-alexander

Zijne Majesteit de Koning is donderdagmorgen 2 november aanwezig bij de viering van het 50-jarig jubileum van Rutgers in de Nicolaikerk in Utrecht. Dat meldt Rijksoverheid.

Rutgers zet zich in voor goede seksuele vorming aan jongeren, verbeterde toegang tot anticonceptie en veilige abortus en preventie van seksueel geweld. De organisatie werkt aan de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren onder de 30 jaar in Nederland en in Afrika en Azië. De organisatie werkt daarbij vanuit drie pijlers: onderzoek, lobby en voorlichting. Rutgers vindt het belangrijk dat mensen de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en reproductieve gezondheid.

Tijdens de jubileumbijeenkomst wordt ingegaan op wat Nederland en Rutgers de afgelopen vijftig jaar hebben bereikt in binnen-en buitenland. De Koning woont onder meer een discussie bij waarin verschillende generaties met elkaar spreken over de vraag wat opgroeiende jongeren in Nederland nodig hebben. Tenslotte spreekt hij met nationale en internationale betrokkenen uit de wereld van seksuele gezondheid en rechten. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids