Normal_huiswerk_studie_lezen_leren_leerling

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) stuitte deze week op de website van BrainBoost, een bijles- en huiswerkschool. Tim Hofman, onder andere bekend van YouTube-kanaal #BOOS, vertelt op Twitter deels eigenaar te zijn van het bedrijf. Het LAKS betreurt de inzet van de BN'er voor een particulier bijlesinstituut. Het geeft voor de scholierenorganisatie aanleiding om de commercialisering van het onderwijs nogmaals aan de kaak te stellen. LAKS-voorzitter Anouk Gielen: "Met de komst van nog een commercieel bijlesinstituut wordt weer een kloof gecreëerd tussen de leerlingen die zich wel schaduwonderwijs kunnen veroorloven en de leerlingen die hier niet voor in aanmerking komen." Dat meldt LAKS.

Particulier schaduwonderwijs staat al enige tijd onder druk. In de rapporten 'Staat van het Onderwijs 2014-2015' en 'Staat van het Onderwijs 2015/2016' van de Onderwijsinspectie was al te lezen dat de kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs groot is. In schooljaar 2014-2015 werd geconcludeerd dat het aantal huiswerkinstituten en het aanbod voor toetstraining is toegenomen. Vooral leerlingen van hoger opgeleide ouders maken gebruik van dit aanbod, wat volgens de Onderwijsinspectie alleen nog meer de kansenongelijkheid kan vergroten. Leerlingen wiens ouders zich schaduwonderwijs niet kunnen veroorloven, lopen een achterstand op vergeleken met hun medeleerlingen. Ze krijgen minder kansen om zich te ontwikkelen in hun schoolloopbaan. Ook in een tijd waarin het belang van selectiemomenten toeneemt, speelt schaduwonderwijs een grote rol.

Naar aanleiding van de rapporten van de Onderwijsinspectie hebben meerdere betrokken partijen een oproep gedaan aan de politiek om het voor scholen financieel mogelijk te maken zelf schaduwonderwijs kosteloos aan te bieden aan leerlingen. Cijfers van de Onderwijsinspectie laten zien dat het aantal scholen dat in schooljaar 2015-2016 huiswerkbegeleiding kosteloos aanbiedt is toegenomen met acht procent ten opzichte van schooljaar 2014-2015. Het stuit het LAKS dan ook tegen de borst dat, ondanks het belang van het tegengaan van kansenongelijkheid, het aanbod van particulier schaduwonderwijs blijft groeien. Schaduwonderwijs zou voor elke leerling toegankelijk moeten zijn.

Het LAKS roept de Tweede Kamer op de consequenties van de wildgroei aan commercieel schaduwonderwijs aan het licht te brengen. Tevens nodigt de scholierenorganisatie alle bijlesinstituten uit om scholen voor het voortgezet onderwijs een aanbod te doen voor gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen die daar behoefte aan hebben. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids