Normal_hacken__typen__computer__it__ict

Een leerling van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam heeft het leerlingvolgsysteem van de school gehackt. Hierbij zijn proefwerkcijfers van 21 leerlingen aangepast in het systeem. De school heeft aangifte gedaan. Dit melden RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad.

Volgens een medeleerling was de hack in eerste instantie als grap bedoeld. Het bleek erg makkelijk om in het systeem binnen te dringen en daarmee had de scholier toegang tot cijferlijsten, leerlingendossiers en netwerkwachtwoorden van alle docenten. Deze wachtwoorden werden verspreid onder leerlingen van verschillende klassen waardoor zij de mogelijkheid hadden hun eigen proefwerkcijfers aan te passen.
 
De school ontdekte de fraude vorige week door een ingebouwd waarschuwingssysteem, dat aangaf dat er te grote wijzingen hadden plaatsgevonden. De scholier uit havo 4 is meteen geschorst en de school heeft aangifte gedaan bij de politie. Na gesprekken met betrokken leerlingen zeggen sommigen niets van de aanpassingen te weten, anderen bevestigen hun medewerking. Een deel van hen is geschorst. De cijfers zijn dankzij back-ups weer aangepast naar de oorspronkelijke waarde.
 
Ouders en leerlingen zijn gisteren ingelicht over deze fraude door rector Michel ter Laak. Hij is erg geschrokken en neemt de zaak hoog op. Omwille van het net opgestarte politieonderzoek wilde hij geen ruchtbaarheid aan de computerinbraak geven.
 
De Onderwijsinspectie is volgens eigen zeggen nog niet op de hoogte gebracht van de fraude. “Wij gaan de berichtgeving bestuderen en besluiten dan of we contact opnemen met deze school", aldus een woordvoerder.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids