Normal_depressie_ongelukkig_verdrietig

Gisteren is de gemeente Groningen een campagne gestart om het aantal zelfdodingen in de stad terug te dringen. Groningen heeft namelijk al jaren het hoogste zelfmoordcijfer van Nederland. Binnen de campagne werkt de gemeente samen met scholen, kerken en jongerenorganisaties en wordt er extra ingezet op jongeren tussen de twaalf en twintig jaar. Dat meldt Trouw.

Waarom het aantal zelfdodingen in Groningen zo hoog is, is lastig te verklaren. Volgens wethouder Matthias Gijsbertsen van GroenLinks zijn er enkele indicatoren, zoals verslavingen, psychische problemen of eenzaamheid. “En werkloosheid en financiële problemen – die spelen natuurlijk in deze regio: er is hier minder werkgelegenheid, de kansen op de arbeidsmarkt zijn kleiner”, zegt Gijsbertsen.
 
Om het aantal zelfdodingen de stad aan te pakken, werkt de gemeente samen met organisaties zoals scholen en jongerenorganisaties. Jongeren tussen de twaalf en twintig jaar zijn in Groningen een extra aandachtspunt. De belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren is namelijk zelfdoding. In de afgelopen maanden zijn gevallen van zelfdoding in onder andere Heerlen en Enschede in het nieuws geweest. Hierbij waren pesterijen op school de aanleiding, al dan niet via social media.
 
De campagne in Groningen sluit aan bij de landelijke campagne die het onderwerp zelfmoord bespreekbaar wil maken. Naasten zouden hun depressieve familielid, vriend of partner vragen moeten stellen in plaats van oordelen vellen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids