Normal_jongeren__telefoon__mobiel__communiceren__sms__whatsapp__puber__vo__po

Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt dat het Bonhoeffer College in Enschede voldoende aandacht heeft gegeven aan de gevaren van pesten en sexting. Dat schrijft Dekker in antwoord op Kamervragen van Kamerleden Öztürk en Kuzu naar aanleiding van de zelfdoding door een 15-jarige leerling vanwege de publicatie van een naaktfoto van hem op Instagram.

Dekker vindt dat het Bonhoeffer College voldoende aandacht heeft gegeven aan sociale veiligheid. Hij wijst op gegevens van de Onderwijsinspectie waaruit blijkt dat de school lesgeeft over de gevaren van sexting en over hoe om te gaan met sociale media, met name in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. 
 
Ook maakt elke locatie van de school gebruik van een schoolwijkcoach van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. “De schoolwijkcoach biedt kortdurende begeleiding aan leerlingen met problemen in de privésfeer. Hij/zij adviseert leerlingen, ouders/verzorgers en verwijst leerlingen indien nodig door naar een andere vorm van hulpverlening”, schrijft Dekker. Daarnaast maakt de school deel uit van het wijkzorgteam samen met verschillende instanties zoals politie, maatschappelijk werk en de ggz. Deze groep bespreekt regelmatig de situatie van leerlingen met grote problemen. 
 
Tenslotte wijst Dekker nog op de informatie in de schoolgids. Hierin staan de gegevens van de mentor en twee vertrouwenspersonen. Ook, schrijft Dekker, wordt er in de schoolgids gewezen naar de beschikbare hulplijnen, het meldpunt cyberpesten en de hulplijn seksuele intimidatie. Tenslotte wordt in de schoolgids gewezen op de mogelijkheid een vertrouwensinspecteur in te schakelen en wordt ook verwezen naar de Kinderconsument en naar de Kindertelefoon.   
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids