Logo_social_media

De winnaars van de aanmoedigingsprijzen én de speciale vermeldingen binnen de Stimuleringsregeling 2016 van Mediawijzer.net zijn bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat naast projectengelden ook prijzen en speciale vermeldingen zijn toegekend aan partners van het netwerk. In totaal was een prijsbedrag van 15.000 euro beschikbaar. Dit meldt Mediawijzer.net.

Eerste winnaar van de aanmoedigingsprijzen is Digital Playground. Zij hebben een tool bedacht waardoor scholieren Virtual Reality kunnen gebruiken voor een werkstuk. Dit is vooral gericht op de kunst- en cultuurvakken, maar volgens de enthousiaste jury zou dit schoolbreed en vakoverschrijdend ingezet kunnen worden.
 
De Vlissingse Schoolvereniging is de tweede winnaar van de aanmoedigingsprijzen. Deze heeft een leerlijn programmeren ontwikkeld binnen het basisonderwijs. Dit initiatief gebruikt bestaande kennis en materialen met maatwerk voor de eigen school. De jury prees de solide opzet van het project.
 
Naast de twee prijswinnaars zijn er ook drie speciale vermeldingen. Mediaprofiel laat scholieren een persoonlijke scan maken van hun competenties rond mediawijsheid. Daarna kan een ontwikkeltraject gestart worden, waarna na afloop opnieuw de mediawijsheid gemeten wordt. De tweede vermelding is voor MediaQuest. Deze game maakt kinderen en jongeren bewust van de invloed die media hebben op hun leven en daagt ze uit zélf te onderzoeken hoe media gebruikt en ingezet worden. Een lessenserie van Schoolstudio met VSO de Heldring is een derde vermelding waard. Op basis van Stop Motion binnen de leerlijn Beeldende Vorming hebben zij een lessenserie gecreëerd in combinatie met teamscholing. De Heldring heeft het maken van Stop Motions vervolgens onderdeel gemaakt van het lesprogramma.
 
De prijzen werden uitgereikt door Mary Berkhout, programmamanager Mediawijzer.net en Jan Müller, directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
 
Mediawijzer.net maakt zich sterk voor het stimuleren van initiatieven rond mediawijsheid van scholen en organisaties. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse Stimuleringsregeling. Hiermee worden aantoonbaar succesvolle initiatieven breder bekend gemaakt en onder de aandacht gebracht van het netwerk.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids