Normal_jongere__roken__man__sigaret

Steeds meer scholen zijn de afgelopen jaren geheel rookvrij geworden en er zijn steeds meer initiatieven rond alcoholvrije scholen. Ouders juichen deze ontwikkelingen toe; bijna alle ouders (97 procent) zijn voorstander van een rook- en alcoholvrije school. Dit blijkt uit de factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-Instituut. Dat meldt het Trimbos-Instituut.

Ouders kunnen veel invloed uitoefenen op riskant gedrag van hun kind, zoals roken, drinken, drugs gebruiken of overmatig internetten. Steeds meer ouders zijn zich hiervan bewust blijkt uit de cijfers van het onderzoek. Zo roken steeds minder ouders van scholieren in het voortgezet onderwijs in het bijzijn van hun kind: van 30 procent in 2009 naar 21 procent in 2015. Daarnaast steeg het percentage ouders waarbij in huis niet gerookt mag worden in de periode 2009-2015 van 67 naar 90 procent.

Ouders oefenen ook invloed uit op het internetgedrag van hun kinderen. Uit het onderzoek van het Trimbos-Instituut blijkt dat twee derde van de ouders aangeeft dat hun kind niet ongelimiteerd op internet mag of mag gamen. De ouders houden hier regelmatig toezicht op. 15 procent van de ouders geeft aan zich zorgen te maken over het gebruik van social media of het gamen van hun kind. Ouders van kinderen die problematisch gebruik van sociale media of gamen vertonen, maken zich vaker zorgen over het internetgebruik van hun kind dan ouders van kinderen die deze problemen niet hebben (social media 43 versus 15 procent; gamen 24 versus 15 procent). 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids