Logo_laks_scholier_school_arendjan_7499

Het rekenonderwijs in Nederland is van een belabberd niveau constateert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit blijkt uit een inventarisatie van de scholierenorganisatie onder middelbare scholieren. Een zwarte lijst met scholen die geen rekenonderwijs aanbieden is daarvan het resultaat. Dat meldt LAKS.

Aanstaande donderdag 17 november debatteert de Tweede Kamer over de stand van zaken van rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het LAKS het moment om de noodklok te luiden. Voorzitter Sven Annen: “Het is schokkend dat drie jaar na de invoering van de rekentoets het rekenonderwijs in Nederland nog steeds zo slecht is.”

In 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden. Het doel van de in de wet beschreven referentieniveaus is het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden bij scholieren. Scholen zijn daarmee verplicht te investeren in het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Om te toetsen of scholieren voldoen aan het referentieniveau van het onderwijs dat ze volgen is in het schooljaar 2013-2014 de rekentoets ingevoerd. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten de rekentoets maken. Voor vwo-examenkandidaten geldt sinds dit schooljaar dat de rekentoets meetelt in de kernvakkenregel. Dit maakt het noodzakelijk dat op alle scholen goed rekenonderwijs wordt gegeven.

Toch ziet het LAKS nog steeds dat veel scholen erin falen goed rekenonderwijs aan te bieden. Uit een uitvraag onder middelbare scholieren blijkt dat er op veel scholen nog geen rekenonderwijs wordt gegeven. 55 van de in totaal 112 ondervraagde scholieren, waaronder veel eindexamenkandidaten, hebben tot nu toe geen rekenonderwijs gehad. Dit laat zien dat middelbare scholen hun verplichting om leerlingen te ondersteunen in het verbeteren van hun rekenniveau niet nakomen. Annen: “Scholieren worden nu massaal afgerekend op iets waar op scholen nauwelijks aandacht aan wordt besteed.” Het LAKS roept daarom de Tweede Kamer op de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen en de staatssecretaris aan te sporen strenger toe te zien op scholen die hun verplichting niet nakomen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids