Normal_6227

Op de algemene ledenvergadering van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS ) is afgelopen vrijdag het nieuwe bestuur van het jaar 2011-2012 geïnstalleerd. Voormalig vice-voorzitter Chanine Drijver neemt het aanstaande jaar het roer over van Steven de Jong.

"Het bestuur wil zich komend jaar met name richten op het vergroten van leerlingenparticipatie, het verbeteren van studiekeuzebegeleiding en de zichtbaarheid van het LAKS", aldus Chanine Drijver.

Na een speech van oud-voorzitter de Jong waarin alle bestuursleden werden bedankt, werd het oude bestuur van haar taken ontheven en de nieuwe voorzitter letterlijk overgedragen aan het nieuwe-bestuur. Het nieuwe bestuur bestaande uit voorzitter Chanine Drijver (17), secretaris Tobias Grond (17), penningmeester Carline van Breugel (16), algemeen bestuursleden Kauthar Bouchallikht (17), Geke Hasperhoven (16), Alderik Oosthoek (16) en Yaro Schiffelers (18) werd hierna officieel geïnstalleerd.

Het bestuur wil zich komend jaar op de zichtbaarheid van de organisatie richten. "Tijdens de eindexamens weten scholieren ons altijd goed te vinden, maar eerder in hun schoolloopbaan blijkt dat nog wel eens lastig", aldus Drijver. Het bestuur vindt het belangrijk dat scholieren over de hele linie bij het LAKS terecht kunnen.

De leerlingen¬participatie moet op veel scholen een impuls krijgen. De scholierenorganisatie gaat aan de slag met het verder stimuleren van die participatie: naast het pleiten voor wettelijke verankering van leerlingenraden, ziet het LAKS zelf ook een taak leerlingenraden op te zetten en te helpen op scholen. Leerlingenparticipatie is nog lang niet op elke school optimaal; het LAKS heeft ook een eigen taak om die participatie te vergroten.

Daarnaast zal het LAKS zich bezig houden met het verbeteren van loopbaanoriëntatie. Er zijn sectoroverstijgende afspraken nodig om de studiekeuze goed te laten verlopen. Zeker met de verwachte langstudeermaatregelen is het belangrijk dat scholieren in één keer de goede opleiding kiezen. Het loopbaanoriëntatietraject op scholen moet professioneler worden.

Naast deze speerpunten zal het bestuur zich komend jaar ook gaan inzetten voor andere zaken die spelen onder scholieren op het voortgezet onderwijs.