Normal_leerlingen_middelbare_school__screenshot_

Jongens op de middelbare school hebben baat bij extra lessen seksuele voorlichting. Zo leren zij zich respectvol te gedragen tegenover meisjes en vrouwen en denken zij genuanceerder over hun eigen mannelijkheid. Dit zou blijken uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs dat nog niet gepubliceerd is. Dit meldt de Volkskrant.

Het onderzoek volgde de campagne Beat the Macho van onder meer Rutgers, Movisie en Soa Aids Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten werd met jongens tussen de 12 tot 18 jaar in kleine groepen gesproken over gevoelige onderwerpen, zoals seksualiteit. Volgens onderzoeker Marianne Cense van Rutgers blijkt dat jongens hier “beslist behoefte” aan hebben. Het is de moeite waard om meer energie te steken in dergelijke voorlichtingsactiviteiten aan jongens, aldus Cense. “De lessen maken vooral in de puberteit veel indruk en beklijven. Dat kan een positieve bijdrage leveren aan hun ontwikkeling”. Voorwaarde is wel dat de lessen gegeven worden door een man die weet hoe hij met jongens om moet gaan. “Sommigen deden eerst wat stoere of seksistische uitspraken, maar uiteindelijk spraken veel jongens genuanceerd over mannelijkheid.”

Er bestaat nu geen standaard voorlichtingsbeleid voor scholen. Scholen zijn sinds 2012 verplicht seksuele voorlichting aan te bieden maar zijn vrij in de invulling daarvan. Ook gemeenten gaan er verschillend mee om. Zo is Amsterdam een van de weinige steden die voorlichting aan zowel jongens als meisjes subsidieert. Volgens hoogleraar Christian Hoebe van de Universiteit van Maastricht zou verplichting door het Rijk een goede zaak zijn. “Anders belandt dit belangrijke onderwerp snel in de taboesfeer.

Minister Bussemaker van Onderwijs ziet er voorlopig niets in om voorlichting aan jongens op school te verplichten. Wel kondigde zij naar aanleiding van de massa-aanranding in Keulen aan dat asielzoekers in Nederland voorlichting zullen krijgen. De Onderwijsinspectie onderzoekt hoe scholen aandacht besteden aan seksualiteit, diversiteit en respect. Deze zomer moeten de resultanten van het onderzoek bekend worden.

© Nationale Onderwijsgids