Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Het ministerie van Onderwijs heeft in een Kamerbrief laten weten een nieuwe tool te lanceren die inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs: de Onderwijsmonitor. De monitor bestaat uit een dashboard van output- en outcome indicatoren aangevuld met een wegwijzer naar actuele beleidsinformatie over het onderwijsproces. Bij de ontwikkeling van het dashboard is gebruik gemaakt van het advies van de Algemene Rekenkamer in het door hen gepresenteerde rapport 'Onderwijsmonitor. Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld'.

De set output/outcome indicatoren is samengesteld in overleg met wetenschappers en de Algemene Rekenkamer, en is bedoeld om op hoofdlijnen te informeren over de kwaliteit en de resultaten van het onderwijsstelsel. De indicatoren signaleren risico’s en kansen in het stelsel maar geven geen uitputtend beeld van de onderwijskwaliteit per sector. “De wegwijzer leidt naar belangrijke beleids- en verantwoordingsinformatie over wat er in de diverse sectoren gebeurt om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. Zo hopen wij een beter overzicht te geven van de ontwikkelingen in het brede onderwijsstelsel en op die manier de transparantie te bevorderen”, aldus minister Bussemaker van Onderwijs.

Bussemaker laat weten dat de onderwijsmonitor op zeer korte termijn gepubliceerd wordt op de website  www.trendsinbeeldocw.nl. De monitor is ontworpen als een dynamische infographic: een schoolgebouw waarvan het fundament de weg wijst naar belangrijke beleids- en verantwoordingsinformatie over het onderwijsproces. Achter elk raam van het gebouw bevinden zich belangrijke kengetallen en indicatoren die op macroniveau inzicht geven in de resultaten van het onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids