Normal_images__1_

Het College van Bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft voorgesteld om het Romboutscollege in Brunssum een mavo-havo school te laten worden met een specialisatie in de Duitse taal en cultuur. De middelbare school ligt dicht bij de Duitse grens. Kennis van de Duitse taal verbetert de kansen op de arbeidsperspectieven van de leerlingen, aldus het bestuur. 

Het voorstel is om leerlingen vanaf de brugklas Duitse les te geven. Ook zullen ze regelmatig kunnen deelnemen aan uitwisselingen met scholen over de grens. De reeds bestaande samenwerking met Duitse scholen wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Ook wordt de doorlopende leerlijn HAVO-HBO verbeterd. Het Sint-Janscollege biedt op het VWO een snel groeiende afdeling Twee Talig Onderwijs in het Engels. Gezien het belang van die taal voor o.a. een vervolgopleiding aan de universiteit wordt deze richting versterkt.

De Limburgse scholenstichting wil leerlingen een volwaardig aanbod blijven doen op zo veel mogelijk locaties dicht bij huis. Het aantal leerlingen op het VWO van Rombouts wordt echter te klein om alle vier de profielen en alle keuzevakken te kunnen blijven aanbieden op deze locatie. Daarom is er voor gekozen om samen te werken met het Sint-Janscollege in Hoensbroek. Daar wordt het VWO in fasen gebundeld. Op het Sint-Jan biedt op het VWO een snel groeiende afdeling tweetalig onderwijs in het Engels. Deze richting zal nog verder worden versterkt om het Engels belangrijk is voor een vervolgopleiding aan de universiteit.

Leerlingen vanaf de derde klas die nu op het Rombouts College zitten, merken niets van de aanstaande veranderingen. De verandering betreft alleen leerlingen die in de brugklassen 1 en 2 zitten en een advies krijgen voor het Atheneum. Deze leerlingen stappen over naar Sint-Jan. Zij krijgen begeleiding bij de overstap en de lesprogramma’s van Rombouts en Sint-Jan worden per vak afgestemd om te zorgen voor een goede aansluiting.

© Nationale Onderwijsgids