Normal_school_lege_klas_schoolverzuim_staking
Schoolgebouwen uit het basis- en voortgezet onderwijs krijgen gemiddeld een 6,5 van docenten, leerlingen en ouders. Dit blijkt uit een enquête die de Algemene Rekenkamer uitvoerde. Meer dan 8000 gebruikers van schoolgebouwen namen deel aan de peiling. Dit meldt de NOS.
 
Er werden honderden foto's van schoolgebouwen ingestuurd ter illustratie van de vragenlijst die de gebruikers invulden. De deelnemers fotografeerden onder meer scheuren in muren en pleisterwerk, vieze toiletten en krappe lokalen. Er werden ook positieve reacties ingestuurd, waarbij deelnemers aangaven onder meer blij te zijn met de ruime lokalen of een theaterpodium in de school. 
 
De Algemene Rekenkamer concludeert dat het gemiddelde cijfer dat de schoolvoorzieningen kregen een 6,5 is. Andere conclusies kan de Rekenkamer nog niet trekken. De komende maanden worden de resultaten geanalyseerd en in verband gebracht met andere gegevens, zoals het budget dat gemeenten uittrekken voor onderhoud aan schoolgebouwen. Ook de kwaliteitsoordelen van de Onderwijsinspectie zullen gecombineerd worden met de enquête-resultaten. De uitkomsten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2015 verwacht. 
 
 © Nationale Onderwijsgids