Normal_gymnastiek512_sport3456

In zestien gemeenten in Overijssel gaat vanaf 27 oktober de Jeugdsportmonitor van start. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder kinderen van vier tot achttien jaar. De JSM wordt in samenwerking met ruim 250 scholen (voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs) uitgevoerd door Sportservice Overijssel. Dat meldt de gemeente Hengelo, waar dit onderzoek ook wordt uitgevoerd.

Doel van de Jeugdsportmonitor (JSM) is om meer inzicht te krijgen in zaken als sportdeelname, motieven om wel of juist niet te sporten, het beweegpatroon en de leefstijl van de jeugd. Met de uitkomsten hopen de gemeenten hun sport- en beweegbeleid beter te kunnen afstemmen op de behoefte.
 
De JSM wordt in samenwerking met ruim 250 scholen (voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs) uitgevoerd door Sportservice Overijssel. De weblink naar de online vragenlijst wordt door de basisscholen digitaal verstuurd naar de ouder(s) of verzorger(s) van de leerlingen. De digitale vragenlijst, bestemd voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs, kan door de jongeren zelf ingevuld worden. De weblink wordt door de school naar de leerlingen verstuurd.
 
© Nationale Onderwijsgids