Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in elf OESO-landen blijkt dat Nederland alleen Zwitserland en de Verenigde Staten voor zich hoeft te dulden als aantrekkelijk land voor de kennismigrant. Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) heeft het onderzoek met de titel 'Wat beweegt kennismigranten' vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nederland scoort vooral goed op de punten arbeidsmarkt, loon, reputatie van het hoger onderwijs en kennisinfrastructuur. Volgens Van der Hoeven zal Nederland vooral moeten investeren in de kennisinfrastructuur om nog aantrekkelijker te worden voor kennismigranten, zo stelt ze in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

Bijna de helft van de kennismigranten komt uit Azië, elf procent uit Noord-Amerika. De kennismigranten zijn relatief jong (40 procent is jonger dan 30 jaar) en vaak man (75 procent) en ze zijn positief in hun oordeel over Nederland.

Werkgelegenheid en carrière zijn de belangrijkste motieven om naar Nederland te komen. Het onderzoek laat zien dat Nederland momenteel 26.000 kennismigranten telt.

Bron: Blik op Nieuws