Normal_pexels-olly-3760067

Als ondernemer met personeel ga je te maken krijgen met zieke werknemers. Je gaat dan niet alleen problemen krijgen met de planning, maar je wordt ook geconfronteerd met aanzienlijke kosten. Dat is waar de verzuimverzekering om de hoek komt kijken. In dit artikel bespreken we een aantal veelgestelde vragen over deze belangrijke zakelijke verzekering.

Waarom zou je een verzuimverzekering afsluiten?

Zoals we net al noemden, gaat iedere ondernemer met personeel wel eens te maken krijgen met zieke werknemers. Een werknemer die ziek is levert geen geld op, maar moet je wel door blijven betalen. De schatting is dat een zieke werknemer op die manier al snel zo’n € 250 kost. Dat is een serieus bedrag, zeker voor een wat kleiner bedrag. Met een verzuimverzekering kun je als werkgever (deels) gecompenseerd worden voor deze kosten door de verzekeraar.

Hoe ziet de dekking eruit?

De dekking van een verzekering ziekte werknemer ziet er per polis anders uit. Dat wil zeggen dat iedere verzekeraar een andere dekking biedt, maar ook dat een verzekeraar verschillende dekkingen kan bieden aan verschillende klanten.

Over het algemeen kun je als werkgever ervoor kiezen om 70% tot 100% van de loonkosten van ziek personeel door de verzekeraar te laten betalen. Kies je voor een lager percentage, dan daalt uiteraard je premie. Voor werknemers die langdurig ziek zijn, kun je vaak ook verschillende percentages kiezen voor het eerste en tweede ziektejaar.

Hoeveel kost het?

De premie van een verzuimverzekering is voor ieder bedrijf anders. Je betaalt namelijk een bepaald percentage van het totale loon van je personeelsbestand. Niet alleen is de loonsom van ieder bedrijf anders, ook het percentage waarmee de premie wordt berekend, is per bedrijf verschillend.

De hoogte van het percentage waarmee de premie berekend wordt, hangt namelijk af van een aantal factoren. Een van die factoren is de branche waarin je bedrijf actief bent. In sommige branches hebben bedrijven meer last van uitval van personeel dan in andere branches. In een branche waarin ziekte veel voorkomt, zul je als ondernemer meer premie moeten betalen voor je verzuimverzekering. Wat ook meespeelt voor het bepalen voor je premie, is het verzuimpercentage dat je bedrijf de afgelopen jaren gezien heeft. Een bedrijf dat veel last heeft gehad van verzuim betaalt dus een andere premie dan een bedrijf dat nauwelijks verzuim heeft ervaren.

Hoe zit het met eigen risico?

Net als bij veel andere verzekeringen wordt er ook bij de verzuimverzekering gewerkt met een eigen risico. Bij deze verzekering wordt het eigen risico vaak uitgedrukt in wachtdagen. Dat zijn de dagen na het begin van de ziekte van een werknemer die je als ondernemer voor eigen rekening neemt. Kies je bijvoorbeeld voor 14 wachtdagen, dan betaal je als ondernemer de kosten van de eerste 14 dagen dat een werknemer ziek is. Daarna begint de verzekeraar met vergoeden. Kies je voor veel wachtdagen en dus een hoog eigen risico, dan kun je rekenen op een korting op je premie.