Normal_pexels-kobe-1516440__1_

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs markeert een belangrijke mijlpaal in het leven van een kind. Het is een periode vol veranderingen en nieuwe uitdagingen, en het brengt een groeiend gevoel van onafhankelijkheid met zich mee. Deze overgang kan zowel opwindend als overweldigend zijn voor zowel de leerling als zijn of haar ouders. Er zijn enkele factoren die de stap voor een leerling ingewikkeld maken, zoals:

  • Veranderingen in de omgeving;
  • Complexere lesstof;
  • Sociale Dynamiek.

 

Florencius heeft voor leerlingen die de overstap te groot vinden een oplossing gevonden. Namelijk een schooljaar tussen Groep acht en de brugklas. De groep heet Groep 9. We vertellen hieronder meer over de factoren die van invloed zijn en over Groep 9 en de voordelen ervan.

Verandering in omgeving

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat gepaard met een verandering in omgeving. Leerlingen verlaten hun vertrouwde kleine basisschool en betreden een grotere, onbekende schoolomgeving. Deze nieuwe omgeving kan in het begin intimiderend aanvoelen, met veel nieuwe klasgenoten, docenten en regels. Leerlingen moeten wennen aan het navigeren door een groter gebouw, het veranderen van lokalen voor verschillende vakken en het vinden van hun weg in de drukte van de gangen. De omgeving is hierdoor een grote verandering in de dagelijkse bezigheden van de leerlingen.

 

Complexere lesstof

De lesstof op het voortgezet onderwijs is uitdagend en ingewikkelder dan op de basisschool. Het wordt complexer en er wordt van leerlingen verwacht dat ze zelfstandiger werken en studeren. Hier hebben sommige leerlingen meer moeite mee dan andere. Ook krijgen ze op het voortgezet onderwijs te maken met nieuwe vakken. Daarbij zien ze ook nog eens verschillende docenten voor de diverse vakken die de leerling volgt. De vaste structuur van het basisonderwijs vervalt dus en wordt vervangen door een afwisselend lesprogramma. Leerlingen moeten leren plannen, organiseren en hun tijd effectief beheren om het voortgezet onderwijs af te ronden.

 

Sociale dynamiek

De sociale dynamiek in het voortgezet onderwijs verandert ook aanzienlijk. Leerlingen komen in contact met een bredere categorie aan leeftijdsgenoten, waaronder oudere studenten die al verder gevorderd zijn in hun ontwikkeling. Ze worden blootgesteld aan nieuwe vriendschappen, groepsdruk en sociale normen. Dit kan een uitdaging zijn, omdat ze hun eigen identiteit en sociale positie proberen te vinden binnen de nieuwe schoolgemeenschap. Het is belangrijk voor leerlingen om een gevoel van verbondenheid en steun te ontwikkelen om zich op hun gemak te voelen en zichzelf te kunnen zijn.

 

Groep 9

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is dus een grote stap voor een kind, zowel op het gebied van leerstof als op sociaal gebied. Het vereist aanpassingsvermogen, veerkracht en het vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het is een tijd waarin kinderen hun zelfstandigheid vergroten, nieuwe ervaringen opdoen en zichzelf beter leren kennen. Met de juiste ondersteuning van ouders, leerkrachten en medestudenten kunnen kinderen deze overgang succesvol maken en hun weg vinden naar een boeiende en lonende schoolcarrière. Daarom heeft Florencius voor leerlingen die moeite hebben met de grote stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een tussenstap ontwikkeld. Deze tussenstap heet Groep 9. In dit jaar worden leerlingen klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs. De basisvaardigheden worden in dit jaar versterkt en op niveau gebracht voor de brugklas, hierbij kunt u denken aan werkwoordspelling en rekenen. Daarnaast besteden de leerlingen tijd aan de Engelse taal en maken kennis met verschillende vreemde talen. De leerling werkt bij Florencius aan het zelfvertrouwen en ontwikkelt vaardigheden die de stap naar het voortgezet onderwijs makkelijker maken.