Normal_caju-gomes-qdq3ylizg48-unsplash2

Als gevolg van het grote tekort aan leraren in het onderwijs wordt er steeds meer ingezet op het behoud van leraren. Een regeling vanuit de regering die hierop gericht is, is de duurzame inzetbaarheidsregeling. Wat kunnen onderwijsinstellingen nog meer doen om de duurzame inzetbaarheid van hun leraren te bevorderen? Hier 7 tips om duurzame inzetbaarheid in het onderwijs te stimuleren.

 

#1 Voer waardevolle gesprekken

Het voeren van effectieve gesprekken is essentieel voor duurzame inzetbaarheid. Goede gesprekken bieden inzicht in veranderingen binnen de organisatie en de functie van medewerkers. Daarnaast is het van belang om te bespreken of medewerkers nog steeds gemotiveerd zijn en of ze belangrijke kennis of vaardigheden missen.

#2 Creëer zingeving

Zingeving en werkgeluk gaan verder dan alleen plezier hebben in het werk. Het gaat om het gevoel van geluk dat het werk de medewerker geeft, bijvoorbeeld door uitdagend werk waarin voldoening wordt gevonden. Het ervaren van werkgeluk en zingeving is zeer persoonlijk en heeft een grote invloed op het algehele levensgeluk van medewerkers.

#3 Werk samen aan doelen

Het is belangrijk om samen met medewerkers doelen te stellen. Door doelen te stellen én te behalen, behouden medewerkers focus, motivatie en energie in hun werk.

#4 Investeer in vitaliteit

Investeer in de gezondheid van medewerkers om gezondheidsklachten te voorkomen. Vitaliteit, wat staat voor 'levenskracht', bestaat uit drie elementen:

  • lichamelijke gezondheid
  • mentaal welbevinden
  • en motivatie om doelen te bereiken.

Denk aan het aanbieden van een vitaliteitsplatform met vitaliteits app, zodat docenten zelf inzicht krijgen in hun vitaliteit. En beschikken over tools om zelf aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Een vitaliteits app voorziet o.a. in uitdagende challenges om meer te bewegen, workshops om beter te slapen en het leren van slimme eetgewoontes.  Het vitaliteitsplatform is extra effectief in combinatie met maatregelen op de werkvloer zoals het aanbieden van vers fruit, gezonde en betaalbare lunchopties en een ontspanningsplek voor docenten. Het is belangrijk om vitaliteit als een prioriteit te beschouwen om uitval van personeel te voorkomen en daarnaast de onderwijsinstelling aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe medewerkers.

#5 Vraag om feedback van medewerkers

Vergroot de betrokkenheid van medewerkers en krijg inzicht in wat er speelt, door medewerkers zelf om tips en feedback te vragen over hoe het werk leuker kan worden gemaakt. Dit creëert een groter gevoel van verantwoordelijkheid en regie over het werk.

#6 Focus op gedeelde belangen

Nadat je hebt geïdentificeerd waar de talenten van je medewerkers liggen, breng ook hun ambities en wensen in kaart. Maak gebruik van de Koerskaart vanuit de overheid om een dialoog aan te gaan en elkaars wensen en behoeften te delen.

#7 Meten is weten

Het is van belang om de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers te monitoren, om inzichten te verkrijgen en duurzame inzetbaarheid continu te verbeteren. Hier is meer data voor nodig dan alleen een verzuimpercentage. Een vitaliteitsplatform uit tip #4 biedt hierin ondersteuning om inzicht te krijgen van de vitaliteit op de werkvloer.

Hoe ga jij de duurzame inzetbaarheid van jullie docenten verhogen?