Banenkans onderwijs

In vrijwel elke top-3 van sectoren met de hoogste banenkans kom je het onderwijs steevast tegen. Positief natuurlijk voor de mensen die in de zoektocht naar een opleiding graag de garantie op een baan hebben, maar voor de sector zelf is het minder goed nieuws. In min of meer elke laag van het onderwijs vraagt men naar personeel. Ervaren mensen, expertise in een vakgebied, starters, invallers: zomaar een aantal termen die binnen vacatures die voorbijkomen. Ben je jezelf aan het oriënteren binnen het onderwijs? In deze functies heb je de hoogste kans op een baan.

Frequente vacatures binnen het onderwijs

Vanaf de kinderopvang tot de universiteit is men op zoek naar vakkrachten. En dat ook op elk niveau. Ervaren leerkrachten laten zich massaal omscholen en zetten een volgende stap binnen het onderwijs. Die stap is in veel gevallen één omhoog, omdat je daarmee simpelweg meer kunt verdienen. Baangarantie is voor starters in het onderwijs een factor van betekenis. Momenteel is bijvoorbeeld veel vraag naar leerkrachten in de richting van onderwijs en natuurkunde. Twee zeer specifieke vakgebieden, waar je als starter vaak direct aan de slag kunt.

Niet de gewenste expertise; wat nu?

Werkgevers in het onderwijs lopen tegen een probleem aan: bij aanzet ontbreekt nogal eens de juiste expertise. Dat hoeft echter geen reden te zijn om een sollicitant bij voorbaat af te wijzen. Het risico zou te groot worden en de financiële mogelijkheden ontbreken. De problemen zijn bekend, de oplossingen voorhanden. Hoe zit dat?

Werkgevers in het onderwijs kunnen diverse regelingen benutten, waarmee risico’s omzeilt worden. Een voorbeeld is de loonkostensubsidie, waarmee zogenaamde young professionals de ondersteuning krijgen die zij verdienen. Zij kunnen dankzij intensieve begeleiding groeien in de richting van de gevraagde expertise. Werkgevers kunnen als tegenprestatie subsidie ontvangen. Deze compenseert de uren voor begeleiding en het verval in arbeidsproductiviteit op de werkvloer.

Medewerkers intern opleiden

Ben je als werknemer al actief in het onderwijs, maar wil je jezelf ontwikkelen in de richting van een nieuwe functie, dan wel een ander functieniveau? Dan is intern opleiden van personeel een interessante optie. Als werkgever investeer je dan in je eigen personeel, hetgeen de band met de werknemer enkel zal versterken. Tegelijk zijn de financiële risico’s beperkt, zeker wanneer je als werkgever een dergelijk traject plaatst onder het leerwerktraject. Krijg je als werkgever een langdurig vacante functie niet vervuld? Het huidige personeel omscholen of gericht opleiden kan dan uitkomst bieden.

Duurzaam personeelsbeheer

Werkgevers zullen in de komende jaren hun handen vol hebben aan duurzaam personeelsbeheer. Enerzijds moeten zij op zoek naar starters in het onderwijs, dan wel zij-instromers vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. En anderzijds is het zaak om het huidige personeel vast te houden. Dat kan door uitdagingen te bieden, perspectief te bieden, maar ook zeker door de werkdruk te verlagen. Die uitdaging zal sectorbreed gevoerd moeten worden.