Scholen en personeel

Het is een herkenbare situatie voor veel scholen: vast personeel dat overstapt naar een andere school of stopt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat brengt een nieuwe situatie met zich mee. Men moet namelijk snel schakelen in de zoektocht naar een nieuwe leerkracht, welke het liefst op hetzelfde niveau kan acteren. Wanneer scholen echter niet direct het gewenste personeel weten te vinden, dan wordt nog te snel geschakeld naar dure alternatieven, zoals het uitbesteden van sollicitatieprocedures aan externe partijen. Hoe kan als school zelf de touwtjes in handen houden en het gewenste onderwijspersoneel aantrekken?   

Investeren in nieuwe onderwijsprofessionals

De situaties van waaruit mensen instromen binnen het onderwijs, kunnen van elkaar verschillen. Zo maakt het onderwijs op grote schaal gebruik van zij-instromers, welke vanuit het bedrijfsleven hun expertise willen overdragen. Ook komen er veel young professionals vanuit onderwijs gerelateerde opleidingen. Het betreft twee totaal verschillende doelgroepen, welke op hun eigen niveau het onderwijs zullen betreden. Dat zij niet altijd op het gewenste niveau instromen, dat hoeft voor scholen geen probleem zijn. Hoe zit dat?

Tijd en geld voor onderwijspersoneel  

Om scholen te ondersteunen bij hun zoektocht naar personeel, zijn diverse regelingen van kracht die het scholen makkelijker maken. Deze ontzorgen scholen zowel financieel als binnen hun timemanagement. Een voorbeeld is te vinden binnen de loonkostensubsidie. Twijfel je bijvoorbeeld over het aannemen van een kandidaat? Dan kan je als school ook kiezen voor een proefplaatsing. Binnen deze proefplaatsing beschik je als school direct over personeel voor de klas. Mocht dit achteraf blijken tegen te vallen, dan kan je doorschakelen naar de volgende kandidaat én financieel gecompenseerd worden voor de investering. 

Mocht je op een langere termijn willen investeren in nieuw personeel voor de klas, dan is het leerwerktraject eveneens een interessante optie. Een dergelijk traject geldt als structurele en duurzame oplossing voor het personeelstekort. Men leidt de kandidaat intern op tot een volwaardig leerkracht, conciërge of IB’er. En omdat het begeleiden en opleiden van de kandidaat tijd en geld kost, staan er binnen het leerwerktraject subsidies en regelingen ter beschikking van de school, waarmee eventuele risico’s worden afgedekt.

Structurele oplossingen voor onderwijstekorten

Tekorten in het onderwijs: iedereen heeft er direct of indirect last van. Kinderen krijgen niet de gewenste begeleiding en bereiken niet hun potentiële niveau, scholen en leerkrachten krijgen te maken met hoge werkdruk, en het is zelfs denkbaar dat een school op termijn de deuren moet sluiten. Ongewenste situaties, welke vragen om daadkrachtige oplossingen. Daar zijn de loonkostensubsidie en het leerwerktraject een goed voorbeeld van. Dergelijke regelingen maken de stap voor professionals in de richting van het onderwijs laagdrempelig en interessanter, terwijl het onderwijs zelf ook volop profiteert van de mogelijkheden.