Leerwerktraject onderwijs

Het onderwijs schreeuwt om nieuwe vakkrachten. De laatste jaren bereiken steeds meer verhalen de media dat schoolklassen naar huis worden gestuurd, als gevolg van personeelstekorten. Een zorgwekkende tendens, welke niet zomaar te doorbreken lijkt. Met name in de grote steden en in krimpregio’s moeten onderwijsinstellingen op zoek naar creatieve oplossingen. Welke rol kan een leerwerktraject daarin spelen? 

Mensen wél bereid om in onderwijs te werken 

Hoewel het niet altijd zo lijkt, zijn mensen wel degelijk bereid in het onderwijs aan de slag te gaan. Dit zien we zowel op de lerarenopleidingen, als ook bij professionals die na hun actieve jaren in het bedrijfsleven binnen het onderwijs willen starten. In dat laatste geval ontbreekt evenwel de opleiding en achtergrond. Een meerjarige opleiding is voor deze doelgroep in principe niet meer interessant, en dus kan het leerwerktraject uitkomst bieden.

Welke kansen biedt dit voor werkgevers? Een leerwerktraject in het onderwijs vormt de ideale instap voor starters in het onderwijs. Aan de hand van praktijkervaring worden ‘nieuwe onderwijzers’ opgeleid tot volwaardige docenten en leerkrachten. Anderzijds lost dit voor de werkgever een eventueel personeelstekort op.

De voordelen van een leerwerktraject

Wat zijn de voordelen van werken en leren op hetzelfde moment, vanuit het oogpunt van de werkgever? Veel vakkrachten uit het bedrijfsleven brengen vaak al waardevolle praktijkervaring mee, waar je als onderwijsinstelling direct profijt van hebt. De theoretische kennis binnen het primair, voortgezet of hoger onderwijs leren ze aan de hand van het leerwerktraject. De werkgever voorziet eveneens in de actieve begeleiding van de leerling, waarmee zij een duurzame band opbouwen. Na het afronden van het leerwerktraject is de kans dan ook groot dat de kandidaat behouden blijft voor je onderwijsinstelling. Een duurzame investering in de toekomst dus.

Overigens biedt het leerwerktraject, in positieve zin, voldoende ruimte voor werkgevers om te bepalen of men na afloop van het traject verder wil gaan met de betreffende werknemer.

Wat kan een praktijk professional toevoegen?

Praktijkkennis; het is onmiskenbaar gewenst in het onderwijs. Die kennis op specifieke gebieden kan zich met name binnen het voortgezet en hoger onderwijs profileren, waarmee het belang van ervaring in het onderwijs wegvalt. In het primair onderwijs is praktijkkennis niet altijd even belangrijk; hier zien we met name ervaren professionals die ‘iets willen terugdoen’. Professionals uit gerichte vakgebieden voorzien in nieuwe inzichten binnen het onderwijs, waarmee scholen een directe kwaliteitsslag kunnen maken.

Personeelstekorten onderwijs creatief oplossen

Het leerwerktraject past binnen de creatieve oplossingen waar het onderwijs de komende jaren mee moet komen, om zodoende het (aanstaande) personeelstekort terug te dringen. Ook op het gebied van ondersteunende werkzaamheden kunnen scholen vanuit een breder perspectief kijken naar oplossingen. Het vergt echter een creatieve denkwijze vanuit de aanwezige middelen.