Minder samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de fossiele industrie

De Universiteit Leiden zegt minder samen te willen werken met de fossiele industrie. Alleen als een samenwerking met een fossiele partner "aantoonbaar bijdraagt aan de energietransitie" wordt een uitzondering gemaakt, laat de universiteit weten. Klimaatactivisten demonstreerden afgelopen jaar meermaals op meerdere onderwijsinstellingen tegen de banden met de fossiele industrie.

Klimaatakkoord van Parijs 

Als een fossiele partner zich inzet om zich te houden aan het Klimaatakkoord van Parijs dan is ook samenwerking mogelijk, schrijft de universiteit. In het akkoord werd afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden beperkt moet blijven en bij voorkeur onder de 1,5 graad.

Onderzoek nodig

Of een bedrijf actie onderneemt om de afspraken na te komen die zijn gemaakt in Parijs is momenteel nog niet goed te meten. Rector magnificus Hester Bijl zegt daarom dat ze hier onderzoek naar wil laten doen, zodat die kan helpen bij de besluitvorming. Uiteindelijk moet een toetsingscommissie in de toekomst beoordelen of een samenwerking met een fossiele partner kan doorgaan.

Samenwerking niet volledig uitgesloten

De Universiteit van Leiden zegt dus dat de banden met de fossiele industrie "stevig herzien" worden. Ze worden niet helemaal verbroken. Zo kan het ook zijn dat een fossiele partner over data beschikt die "onmisbaar zijn voor onderzoek naar het gebruik van waterstof, of kennis die op een andere manier bijdraagt aan de energietransitie". Samenwerkingen met deze bedrijven wil de universiteit niet uitsluiten. 

Door ANP