Almere heeft zinnen gezet op oprichten universiteit

Afgelopen week maakte de gemeente Almere bekend dat zij zich momenteel actief inzet om een universiteit in de gelijknamige stad op te richten. Er zou volgens hen behoefte zijn aan het aanbieden van universitaire opleidingen in en rondom Almere. Ook de mogelijkheden tot (uitgebreid) onderzoek die een universiteit met zich meebrengen is voor de gemeente interessant, zo meldt Omroep Flevoland.

Alle opleidingsniveaus noodzakelijk in Almere

De voornaamste reden voor het oprichten van een universiteit in Almere zou het vertrekkende talent uit de stad zijn. Veel studenten die nu een universitaire opleiding willen volgen vertrekken naar de studentensteden en blijven daar na hun opleiding vaak hangen. Dit terwijl bedrijven in Almere ook behoefte hebben aan mensen met een wetenschappelijke opleiding.

Universiteit in Almere wel nodig?

De mogelijke oprichting van een universiteit in Almere roept wel enige vragen op binnen het academische veld. Zo vragen mensen zich af of een universiteit in Almere wel noodzakelijk is, aangezien de Universiteit van Amsterdam zo dichtbij is. Projectmanager Jochum Muurling is echter van mening dat dit wel zo is. Daarnaast beargumenteert Muurling dat er letterlijk plek en ruimte is voor een universiteit in Almere. Ook Luc Soete, voormalig rector van Universiteit Maastricht, denkt dat Almere geschikt is voor een nieuwe universiteit. Hij benadrukt echter wel dat het van belang is dat deze universiteit zich qua leeraanbod differentieert van de al bestaande universiteiten in Nederland. Hierbij zou je kunnen denken aan academische opleidingen op het gebied van voeding, gezondheid, verpleegkunde en landbouw.

Huisvesting is puntje van zorg

Alhoewel er vanuit diverse kanten duidelijk naar voren komt dat er behoefte is aan een universiteit in Almere, is er nog wel een punt van zorg. Zo benadrukt de voorzitter van de oudste studentenvereniging van Almere dat er wel voldoende huisvesting gefaciliteerd moet worden om potentiële studenten op te vangen. Ook onderwijswethouder René Peeters erkent dit puntje van kritiek. Juist daarom zal de gemeente zich inzetten om de komende jaren extra woningen te bouwen, die precies voor dit doeleinde gebruikt zullen worden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer