Staatssecretaris Alexandra van Huffelen spreekt op Opening Academisch Jaar TU

Op maandag 4 september vindt om 16.00 uur de Opening van het Academisch Jaar plaats in de aula. Het thema is ‘The Art of Digitalization’. Rondom dit thema is een interessant programma samengesteld voor studenten, medewerkers en relaties van de universiteit. Dat meldt Tilburg University.

Demissionair staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen deelt haar gedachten over digitalisering en (generatieve) AI. Tilburg University is bijzonder vereerd dat zij onze academische gemeenschap wil inspireren en aanmoedigen onze rol te spelen. Prof. dr.ir. Boudewijn Haverkort laat, mede in reactie op haar betoog, zien hoezeer we als academische gemeenschap de digitalisering agenderen in ons onderzoek.

Eredoctoraat 

De academische zitting wordt geopend met een eredoctoraat voor Professor Sabina Leonelli van The University of Exeter. Prof. dr. Maureen Sie van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is erepromotor. Zij reikt het eredoctoraat uit vanwege de academische verdiensten van prof. Leonelli, met name op het terrein van de impact van Big- en Open Data op onderzoek en de wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties van de implementatie van Open Science. Haar werk verbindt de humanities en digital sciences en is daarmee ook nauw verbonden met het profiel dat we ook binnen onze universitaire strategie nastreven.

Afscheid van Paulina Snijders 

Aan het einde van de bijeenkomst neemt Hugo Reumkens, voorzitter van het Stichtingsbestuur, officieel afscheid van Paulina Snijders, vice voorzitter en lid van het College van Bestuur van Tilburg University. Per 1 september 2023 treedt Paulina Snijders toe tot de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Door: Nationale Onderwijsgids