Onderzoek: Nederlandse kustsysteem toekomstbestendig maken

We hebben in Nederland te veel zand en slib in de vaarwegen in de Waddenzee en de Westerschelde. Om deze toegankelijk te houden voor schepen en veerboten, wordt er veel gebaggerd. Maar tegelijkertijd willen we mee kunnen groeien met de zeespiegel wanneer deze sneller gaat stijgen de komende eeuw, en daar is juist zand en slib voor nodig. Veel projecten en ingrepen zijn bedoeld voor kustveiligheid, toegankelijkheid en natuur op termijnen van jaren. Maar het is niet goed bekend hoe deze projecten elkaar beïnvloeden, wat ook weer tot kennisvragen leidt voor het huidige beheer en natuurbehoud. Ook hebben we nog niet goed in onze vingers hoe we met de huidige ingrepen kunnen inspelen op de langere termijn en de gevolgen van de sneller stijgende zeespiegel. Dat meldt de Universiteit Utrecht. 

Om betere voorspellingen te kunnen maken gaat een groot consortium onder leiding van de Universiteit Utrecht de komende zes jaar modellen en tools ontwikkelen. Vandaag werd bekend gemaakt dat hun project WadSED vanuit financieringsinstrument Perspectief van NWO 2.8 miljoen euro krijgt toegekend.

Nieuwe modellen 

Maarten Kleinhans, kustonderzoeker aan de Universiteit Utrecht en projectleider van WadSED, vertelt enthousiast over de subsidietoekenning en het onderzoek. "We gaan ontwerpen hoe we gezamenlijk beter de Wadden en de Westerschelde kunnen beheren. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe modellen van hoe deze gebieden werken in de komende tien tot honderd jaar."

Verplaatsende geulen en zandbanken 

Om het systeem beter te begrijpen moeten we patronen gaan herkennen en meten in de huidige datasets. "Bijvoorbeeld patronen van verplaatsende geulen en zandbanken," legt Kleinhans uit. "Daarmee kunnen we een nieuw model bouwen voor voorspellingen, dat is te gebruiken door zowel managers als door wetenschappers. Fundamentelere wetenschap krijg je niet, en tegelijkertijd heeft het project direct impact: hoe gaaf is dat?"

Klimaatverandering 

Als het project klaar is, hoopt het consortium dat we slimmer omgaan met zand en slib in het huidige beheer van de vaarwegen, waardoor onze kust veiliger blijft als de zeespiegel gaat stijgen, en de natuur daarbij gezond blijft. Beleidsmakers worden voorzien van handvaten voor effecten van ingrepen en van klimaatverandering. 

Door: Nationale Onderwijsgids