Promotie: Appartementsrecht eenvoudiger maken door wijzing splitsingsakte

Meer dan 2,1 miljoen woningen in Nederland zijn appartementen. De eigenaars wonen in een gemeenschappelijk gebouw en maken daarom samen afspraken over dat gebouw. Soms is het nodig die afspraken te wijzigen, bijvoorbeeld om duurzaamheidsmaatregelen toe te kunnen passen. Hoe dat makkelijker kan, is het onderwerp van het proefschrift dat Claudia Siewers op vrijdag 9 december 2022 verdedigt aan de Open Universiteit in Heerlen. Dat meldt de Open Universiteit. 

Het appartementsrecht bestaat uit eigendomsrecht, gemeenschapsrecht en verenigingsrecht. In 2005 werd dit appartementsrecht op een aantal delen grondig aangepast. Siewers onderzocht of de verhouding tussen het eigendomsrecht en het verenigingsrecht in het appartementsrecht nog in balans is. Een van de delen die in 2005 zijn aangepast, is het wijzigen van de splitsingsakte. Dit is een uitgebreid proces, want de eigendomsrechten van de eigenaars moeten zijn gewaarborgd. In de praktijk blijkt het vaak ook een moeizaam proces. Siewers richt zich in haar onderzoek op de vraag hoe de afspraken tussen eigenaars in een appartementencomplex makkelijker kunnen worden veranderd.

Eigendomsrecht 

Ook het proces van wijziging is grondig onderzocht. Dat is van belang, omdat er wrijving bestaat over de toepassing van het appartementsrecht. Siewers wil de discussie daarover openbreken. In haar optiek is de balans in het appartementsrecht te veel doorgeslagen naar het eigendomsrecht, waardoor niet-willende eigenaars te veel bescherming genieten. Het proefschrift dient als onderlegger voor verdere veranderingen in het appartementsrecht.

Door: Nationale Onderwijsgids