CityAccessMap: Stedelijke ongelijkheid aanpakken met open source data

Mensen in achtergestelde stadswijken hebben vaak minder voorzieningen tot hun beschikking dan mensen die wonen in rijkere stadsdelen. Zij hebben minder toegang tot stedelijke infrastructuur zoals apotheken, bibliotheken, sportclubs en zelfs openbaar vervoer in hun buurt. Het keren van deze tendens is een prioriteit voor huidige beleidsmakers. Onderzoekers van de TU Delft hebben een nieuwe online tool gemaakt: 'CityAccessMap', die hen daarbij kan helpen. Dat meldt de TU Delft.

CityAccessMap meet en brengt de stedelijke infrastructuur van verschillende steden wereldwijd in beeld. Iedereen kan nu online bekijken hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van stedelijke infrastructuur, maar de tool is vooral voor stadsplanners een belangrijk hulpmiddel om een eerlijke en gelijke verdeling van essentiële infrastructuur te realiseren. "Met de tool willen we bewustzijn creëren bij beleidsmakers en hen aanzetten om iets te doen aan ongelijkheid voor bepaalde kansarme gemeenschappen", zegt onderzoeker Trivik Verma, assistent-professor stedelijke wetenschap en beleid die betrokken is bij de ontwikkeling van de online tool. Het onderzoek dat hij met zijn team deed naar toegankelijkheid en sociaal-economische aspecten van het welzijn van mensen toont aan dat achtergestelde gemeenschappen minder toegang hebben tot voorzieningen. Het biedt een kader voor de beoordeling van de verdeling van stedelijke infrastructuur waarmee gebieden kunnen worden geïdentificeerd waar het belangrijk is om het voorzieningenniveau verbeteren.

Toegankelijkheid 

Vandaag de dag wordt de kwaliteit van leven in stedelijke omgevingen vaak gemeten door naar toegankelijkheid te kijken: de mogelijkheid van stadsbewoners om gebruik te kunnen maken van verschillende voorzieningen. Om planningsinterventies te ontwerpen voor een eerlijke en gelijke verdeling van essentiële stedelijke infrastructuur, moeten stadsplanners eerst de bestaande niveaus van toegankelijkheid in hun stad beoordelen. Om deze taak drastisch te vereenvoudigen, hebben Verma en collega-onderzoekers Leonardo Nicoletti en Mikhail Sirenko een nieuwe webapplicatie "CityAccessMap" ontwikkeld die inzichten in de stedelijke toegankelijkheid visualiseert voor bijna elke stad ter wereld (d.w.z. elke stad met ten minste 100.000 inwoners).

De web-app CityAccessMap gebruikt openbaar geografische beschikbare gegevens van OpenStreetMap en openbare beschikbare kaarten van de Global Human Settlement Layer (GHSL) van de Europese Commissie. "Planners kunnen de app gebruiken om te zien hoe de toegankelijkheid van verschillende voorzieningen is verdeeld over hun stad en haar bevolking", zegt Nicoletti, de architect achter de ontwikkeling van CityAccessMap.

Rotterdam 

Zo ook in Rotterdam zegt Verma. "Er zijn veel delen van Rotterdam waar bepaalde voorzieningen voor zekere gemeenschappen minder goed bereikbaar zijn dan in de rest van de regio. Door CityAccessMap te gebruiken, kunnen beleidsmakers een beter beeld krijgen hoe het met de toegankelijkheid gesteld is, of ze erin geslaagd zijn om de toegankelijkheid in de wijken te verbeteren en waar nog actie nodig is om ongelijkheid te verminderen.”

Ruimtelijke ongelijkheid tegengaan 

Een betere toegankelijkheid van voorzieningen voor achtergestelde gemeenschappen biedt hen meer mogelijkheden om te klimmen op de sociale ladder en kan helpen sociale uitsluiting en ongelijkheden in steden aan te pakken. "Daarom is het belangrijk om de aard en de verdeling van ruimtelijke toegankelijkheid onder stedelijke gemeenschappen te begrijpen", benadrukt Verma. "En gegevensanalyse om ruimtelijke ongelijkheid tegen te gaan zou niet alleen haalbaar moeten zijn voor goed gefinancierde grote steden zoals Parijs of New York City, maar voor elke planningsafdeling van iedere stad, ongeacht hun middelen", vult Nicoletti aan. CityAccessMap biedt hun de mogelijkheid daartoe. Bekijk de website van CityAccessMap.

Door: Nationale Onderwijsgids