Vertrouwen van ongevaccineerden in instanties voor corona al laag

Mensen die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona, hadden voor het begin van de vaccinatiecampagne significant minder vertrouwen in overheidsinstanties dan mensen die zich wel lieten vaccineren. Maar ongevaccineerden en ongevaccineerden die nog twijfelen, hebben zeker niet allemaal dezelfde gedachten en opinies over corona en vaccinaties. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek onder een grote groep Nederlandse volwassenen, uitgevoerd door Centerdata en Tilburg University in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat meldt Tilburg University. 

Het onderzoek toont aan dat van de volwassenen die zich in december 2021 nog niet hadden laten vaccineren en dat ook niet van plan waren, minder dan 50 procent vóór de start van de vaccinaties redelijk tot zeer veel vertrouwen had in de gezondheidszorg (49 procent), de wetenschap (46 procent), het onderwijs (45 procent), en het rechtstelsel (28 procent). Onder gevaccineerden was dit vertrouwen veel hoger: respectievelijk 85 procent (gezondheidszorg), 83 procent (wetenschap), 77 procent (onderwijs) en 66 procent (rechtstelsel). Van de ongevaccineerden had slechts 17 procent vóór de start van de vaccinaties, redelijk tot veel vertrouwen in de Nederlandse regering versus 59 procent van de gevaccineerden. Ongevaccineerden die nog twijfelen nemen op alle vlakken een soort middenpositie in tussen de twee bovenstaande groepen.

Verschillen

Het onderzoek laat verder zien dat ongevaccineerden die niet van plan waren zich te laten vaccineren vóór de start van de vaccinaties op heel veel vlakken verschilden van mensen die zich wel lieten vaccineren. Zo had de eerste groep een lagere sociaal-economische status dan de tweede, kampten zij vaker met psychische klachten (33 procent versus 17 procent), ondervonden zij vaker hinder in het uitvoeren van werk of studie door fysieke of emotionele problemen (32 procent versus 20 procent) en waren zij minder vaak zeer geïnteresseerd in het nieuws (23 procent versus 51 procent). Verder kennen zij minder mensen uit hun eigen omgeving die heel ziek zijn geworden (9 procent versus 19 procent). Wat de vaccinaties betreft, zijn zij onder meer vaker bevreesd voor de bijwerkingen (76 procent versus 23 procent) en vinden zij vaccinatie een risico vanwege hun lichamelijke gezondheid (27 procent versus 13 procent).

Long- en hartproblemen 

Tot slot vindt het onderzoek geen aanwijzingen dat mensen met bestaande long- en hartproblemen zich vaker hebben laten vaccineren dan anderen, terwijl zij wel een groter risico lopen als zij met corona besmet raken.

Voorlichting 

De resultaten van het onderzoek zijn zeer bruikbaar voor het opzetten van voorlichting bij nieuwe corona vaccinatie-programma’s, zoals welke groepen bij de voorlichting meer aandacht behoeven, partijen in de voorlichting te betrekken die wel vertrouwd worden, redenen om zich niet te laten vaccineren serieus te nemen.

Onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd met het wetenschappelijk longitudinale LISS panel van Centerdata, en betrof een representatieve steekproef van de volwassen Nederlandse bevolking van 4610 respondenten. Het onderzoek naar corona en vaccinaties is uitgevoerd in november-december 2021 en is gekoppeld aan gegevens uit eerder onderzoek naar de gezondheid (november 2020) en normen en waarden (december 2020) onder dezelfde respondenten. Het onderzoek maakt deel uit van een doorlopend onderzoek naar de effecten van deze pandemie op onder meer de mentale gezondheid van de algemene bevolking en subgroepen zoals jongeren en slachtoffers van traumatische gebeurtenissen.

Door: Nationale Onderwijsgids