Inge Bleijenbergh benoemd tot hoogleraar Actieonderzoek Radboud Universiteit

Inge Bleijenbergh is per 1 juni 2022 benoemd tot hoogleraar Actieonderzoek, in het bijzonder op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Dat meldt de Radboud Universiteit. 

Het onderzoek van Bleijenbergh biedt inzicht in de sociale systemen van organisaties en welke mogelijkheden er zijn om deze inclusiever te maken. In haar actieonderzoek betrekt Bleijenbergh belanghebbenden in organisaties bij het ontwikkelen van kennis die belangrijk is voor deze groepen, onder meer op het gebied van gelijkheid en inclusie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vrouwen in tijdelijke contracten, werknemers met een internationale achtergrond en Oost-Europese arbeidsmigranten.

Focusgroepen en groepsmodelbouw 

"Ik wil de wijze waarop we tot wetenschappelijke kennis komen democratisch vormgeven, met een rol voor betrokkenen in het hele onderzoeksproces", aldus Bleijenbergh. "Ik maak daarbij gebruik van participatieve technieken, zoals focusgroepen en groepsmodelbouw. Daarmee kan ik met deelnemers structuren wat ze al weten en kunnen we deze kennis integreren en verbreden."

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Radboud Universiteit