App 'Training in Positiviteit' gelanceerd door Universiteit Twente

De Universiteit Twente lanceert de gratis app ‘Training in Positiviteit (TIP)’. Deze app is bedoeld om het welzijn van mensen te vergroten die het moeilijk hebben. De app stimuleert deelnemers om drie weken lang mentale vaardigheden te trainen die hun veerkracht en hoop vergroten. De app die via de TIP website te downloaden is mits je mee doet aan het onderzoek bestaat uit filmpjes, bewezen effectieve oefeningen, vragenlijsten en motiverende teksten en citaten. Prof. Bohlmeijer, initiatiefnemer: “De UT start aan de hand van het gebruik van deze app een onderzoek naar de effecten op het welbevinden van mensen die wel een mentale oppepper kunnen gebruiken”. Dat meldt de Universiteit Twente. 

Recente onderzoeken laten zien dat veel mensen last hebben van mentale moeheid. Dit kan een gevolg zijn van de coronacrisis maar ook van andere tegenslagen. Het laat de behoefte zien aan laagdrempelige interventies die mensen in moeilijke tijden ondersteunen mentaal veerkrachtig te blijven. Een effectieve strategie is om vanuit een positieve en vriendelijke houding te werken aan doelen die je energie geven en aansluiten bij je sterke kanten. De UT ontwikkelde daarom de gratis app Training in Positiviteit (TIP).

Oefeningen 

De app bestaat uit zes delen, met elk een introductiefilmpje, een geschreven toelichting en verschillende oefeningen. De oefeningen richten zich op zes thema's: vreugde, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de toekomst, vriendelijkheid, veerkracht en verbondenheid. De oefeningen zijn gebaseerd op de positieve psychologie en hebben in wetenschappelijk onderzoek hun waarde bewezen. De app houdt voor de gebruikers bij welke oefening is voltooid. Wanneer de deelnemers een oefening drie dagen hebben gedaan ontvangen ze geautomatiseerde informatie over hun vooruitgang in het ontwikkelen van een vaardigheid. Op de homepage van de app staat een doolhof. Met elke oefening doorlopen de deelnemers het doolhof om uiteindelijk in het centrum, bij hun eigen kracht uit te komen. Ook ontvangen de deelnemers elke dag een herinnering en een aanmoediging om de oefening te doen. Per dag zijn ze circa 15 minuten bezig met de oefeningen.

Positieve psychologie 

Positiviteit betekent niet dat er geen verdriet en zorgen zijn. Positiviteit is wel het vermogen om plezier, betekenis en zingeving te ervaren, ook in een moeilijke periode. Er is al veel bewijs dat positieve psychologie het welzijn en de mentale gezondheid kan vergroten. Eerder onderzoek van de Universiteit Twente liet zien dat een zelfhulpprogramma gebaseerd op positieve psychologie het mentaal welbevinden van mensen sterk verbeterde (Schotanus-Dijkstra et al., 2018). De belangrijkste oefeningen zijn nu dus als app beschikbaar. De app kan in de toekomst volgens de onderzoekers ook in andere contexten ingezet worden, zoals bij studenten, in de zorg of op het werk.

Mensen met psychische klachten 

De Universiteit Twente wil nu onderzoeken of de gratis app Training in Positiviteit effectief is voor mensen die last hebben van psychische klachten zoals somberheid, spanningsklachten of mentale moeheid. Mensen kunnen zich aanmelden voor het onderzoek. De helft van de deelnemers kan na het invullen van een aantal vragenlijsten met de app beginnen, de andere helft vier weken later. Dit wordt door loting bepaald. Voor meer informatie en aanmelding, zie de website

Door: Nationale Onderwisjgids