Ingrid Leijten hoogleraar Nederland en Europees Constitutioneel Recht

Tilburg University heeft dr. Ingrid Leijten met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel recht bij Tilburg Law School. In deze functie zal zij zich onder meer verdiepen in de relatie tussen grondrechten en vertrouwen in de overheid, de invloed van het publieke debat op de interpretatie van het constitutionele recht en de legitimiteit van het overheidshandelen in tijden van complexiteit en onzekerheid. Dit meldt de Universiteit Tilburg. 

Het onderzoek van Ingrid Leijten richt zich op fundamentele rechten en de rol die deze rechten spelen binnen bredere constitutioneelrechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot de taak van de verschillende overheidsmachten en in tijden van crisis. Zij is gefascineerd door de internationalisering en constitutionalisering van het publiekrecht, en wil met haar werk bijdragen aan discussies over de legitimiteit en effectiviteit van moderne constitutionele rechtsordes. In de afgelopen jaren publiceerde zij onder meer over de bescherming van sociale grondrechten in een meerlagige juridische context, proportionaliteitstoetsing en alternatieven, grondrechten in klimaatdiscussies en maatwerk in bestuursrecht.

Toekomst van fundamentele rechten 

In het kader van het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Global Law and Governance van Tilburg Law School zal Ingrid Leijten haar onderzoek richten op diverse thema’s. In haar onderzoek naar de toekomst van fundamentele rechten wil zij de link leggen met vertrouwen in de overheid en de rol die grondrechten – en het constitutionele recht in bredere zin – daarbij spelen.

Pandemie 

Ook gaat zij zich bezighouden met onderzoek naar het ‘publieke karakter’ van het constitutionele recht, en de vraag hoe verschillende actoren en publieke discussies (op sociale media) bijdragen aan de interpretatie van het recht. Dit alles tegen de achtergrond van vragen van legitimiteit van overheidshandelen in tijden van complexiteit en onzekerheid, waarbij de pandemie een belangrijke casus vormt. Hierbij zal Leijten de samenwerking zoeken met de andere disciplines die zijn vertegenwoordigd in het departement Public Law and Governance, evenals met andere departementen en faculteiten.

Decaan prof. dr. Geert Vervaeke van Tilburg Law School: “We zijn blij dat dr. Ingrid Leijten ervoor gekozen heeft de Tilburg Law School te komen versterken. Met haar hebben we een waardige opvolger gevonden voor onze zeer gewaardeerde collega prof. dr. Ernst Hirsch Ballin. Haar academische prestaties tonen haar talent en vaardigheden als academica. Het bestuur is zeer verheugd dat we haar binnen TLS mogen verwelkomen.”

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Universiteit Tilburg