ISO en VSNU tevreden met keuze voor instellingsaccreditatie

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Vereniging van Universiteiten zijn tevreden met de invulling van het systeem van instellingsaccreditatie zoals demissionair minister Van Engelshoven het in haar kamerbrief schetst. Zij zien dit als een stap voorwaarts naar een kwaliteitszorgsysteem dat sterker gestoeld is op verbetering en vertrouwen. Dit meldt ISO.

In het systeem van instellingsaccreditatie wordt de toetsing van onderwijskwaliteit voor iedere afzonderlijke opleiding niet meer gedaan door de overheid, maar door middel van een structurele toets naar de mate waarin een instelling zelf de onderwijskwaliteit waarborgt en verbetert. 

“Wanneer extern toezicht deels terugtreedt, moet intern toezicht versterkt worden. We zijn dan ook blij met een verankering van de positie van de medezeggenschap in het systeem van instellingsaccreditatie en een versterking van de medezeggenschap in algemene zin. Het is niet alleen van belang dat een student mag meepraten over de onderwijskwaliteit, maar ook dat dat gesprek echt gevoerd wordt en wat uithaalt”, aldus Dahran Çoban van het ISO.

Intern toezicht

Intern toezicht zorgt volgens de beide organisaties voor een mogelijkheid om een open gesprek over onderwijskwaliteit te kunnen voeren met bestuurders, studenten en docenten van een specifieke instelling. “Hiermee kunnen we beter inspelen op nieuwe vormen van onderwijs in het systeem zoals: unbundling, modularisering of internationale uitwisselingsprogramma’s. Goed voor zowel de student als voor de medewerkers van de universiteiten,” vult Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten aan.

Opleidingsbeoordeling

Wanneer het systeem van instellingsaccreditatie ingevoerd wordt zal er altijd een opleidingsbeoordeling plaatsvinden door een panel van onafhankelijke en deskundige vakgenoten. Het relevante medezeggenschapsorgaan wordt betrokken bij het proces van samenstelling van deze panels, en heeft adviesrecht op die samenstelling.

Door: Nationale Onderwijsgids