Woensdag persconferentie over extra maatregelen, LSVb tegen avondklok

Het kabinet wil "op de kortst mogelijke termijn" extra maatregelen treffen om de coronacrisis te bestrijden. Woensdag aan het begin van de middag wordt een persconferentie gehouden, laat coronaminister Hugo de Jonge weten. Het is nog onduidelijk of het om de veelbesproken en omstreden avondklok gaat, maar de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) laat alvast weten deze maatregel “disproportioneel” en “moeilijk handhaafbaar” te vinden. De bond maakt zich grote zorgen over het welzijn van studenten in Nederland. Dit melden ANP en de LSVb.

Woensdagochtend is eerst nog een crisisberaad (MCC) gepland van het kabinet. Het is nog onduidelijk of het om de veelbesproken en omstreden avondklok gaat. Ook andere maatregelen liggen volgens ingewijden op tafel, zoals een inperking van het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, of het verder beperken van thuisbezoek. Volgens bronnen kunnen de maatregelen deze week al ingaan, als kabinet en parlement het eens worden.

"Het OMT heeft in haar 96e advies aangegeven dat het landelijke beeld van de besmettingscijfers in algemene zin zeer zorgelijk blijft", schrijft De Jonge. "De nieuwe virusvarianten kunnen hier in de komende weken in sterkere mate aan gaan bijdragen. Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen."

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tegen de invoering van een avondklok, laat de bond vandaag weten. De organisatie maakt zich grote zorgen over het welzijn van jongeren in Nederland en noemt de invoering van een avondklok “disproportioneel” en “moeilijk handhaafbaar”. De vakbond wijst erop dat studenten overdag vaak werken of online les hebben. Na de lesuren een blokje om kunnen doen of bij een vriend op bezoek gaan noemt de LSVb ‘noodzakelijke ademruimte’ die jongeren nodig hebben in deze moeilijke tijden. 
 
De LSVb stelt tevens vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel. Volgens de bond kan kostbare politiecapaciteit beter ingezet worden om echte excessen zoals grootschalige privéfeestjes tegen te gaan. Muns: “Het is nu al bijna onmogelijk om de huidige maatregelen te handhaven. Als de politie dan ook nog moet zorgen dat iedereen ‘s avonds binnen blijft zitten, dan is er minder capaciteit beschikbaar om echte excessen aan te pakken.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids