Percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland licht gestegen

Het percentage vrouwelijke hoogleraren werkzaam bij Nederlandse universiteiten is licht gestegen met 1,1 procent, tot 24,2 procent. Als het aandeel vrouwelijke hoogleraren in dit tempo doorgroeit zal de man-vrouwverhouding in 2041 gelijk zijn. Dit meldt Trouw op basis van de jaarlijkse monitor van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Hoewel het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij twaalf van de veertien universiteiten toenam, was bij de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam een lichte daling waarneembaar. Aan de Open Universiteit werken de meeste vrouwelijke hoogleraren (39,9 procent), gevolgd door Maastricht University (30,1 procent) en de Radboud Universiteit (29,6). Onderaan de lijst staan de TU Delft (16,9 procent) en de TU Eindhoven (18,3) procent. Bij de TU Eindhoven steeg het percentage in één jaar echter wel met een opvallende 2,9 procent.

Streefcijfers

De universiteiten stelden in 2015 streefcijfers vast over het aandeel vrouwelijke hoogleraren dat in 2020 werkzaam zou moeten zijn aan de universiteit. Acht van de veertien universiteiten hebben hun streven gehaald, maar bij zes universiteiten is dit nog niet gelukt. Voor 2025 worden opnieuw streefcijfers vastgelegd.

Door: Nationale Onderwijsgids